Akce a aktuality RSS

https://is.muni.cz/bt/akce_aktuality/   [M. Čuhel, 23/6/2010 13:15] another section
celá Masarykova univerzita (3 new, 3 total, marked as favourite by 95857 users) RSS
Akce MUNI (3 new, 3 total, marked as favourite by 5 users) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total, marked as favourite by 1 user) RSS
Lékařská fakulta (8 new, 8 total, marked as favourite by 12976 users) RSS
Akce MUNI (1 new, 1 total, marked as favourite by 4 users) RSS
Aktuality MUNI (7 new, 7 total, marked as favourite by 1 user) RSS
Filozofická fakulta (0 new, 0 total, marked as favourite by 17879 users) RSS
Akce MUNI (0 new, 0 total, marked as favourite by 5 users) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total, marked as favourite by 2 users) RSS
Právnická fakulta (2 new, 2 total, marked as favourite by 8094 users) RSS
Akce MUNI (2 new, 2 total, marked as favourite by 1 user) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total, marked as favourite by 1 user) RSS
Fakulta sociálních studií (0 new, 0 total, marked as favourite by 8204 users) RSS
Akce MUNI (0 new, 0 total, marked as favourite by 1 user) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total, marked as favourite by 1 user) RSS
Přírodovědecká fakulta (0 new, 0 total, marked as favourite by 10741 users) RSS
Akce MUNI (0 new, 0 total) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total) RSS
Fakulta informatiky (0 new, 0 total, marked as favourite by 5595 users) RSS
Akce MUNI (0 new, 0 total, marked as favourite by 3 users) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total, marked as favourite by 3 users) RSS
Pedagogická fakulta (34 new, 34 total, marked as favourite by 13732 users) RSS
Akce MUNI (34 new, 34 total, marked as favourite by 2 users) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total, marked as favourite by 1 user) RSS
Fakulta sportovních studií (1 new, 1 total, marked as favourite by 5812 users) RSS
Akce MUNI (0 new, 0 total) RSS
Aktuality MUNI (1 new, 1 total, marked as favourite by 1 user) RSS
Ekonomicko-správní fakulta (7 new, 7 total, marked as favourite by 7238 users) RSS
Akce MUNI (7 new, 7 total, marked as favourite by 1 user) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total) RSS
Celouniverzitní pracoviště (0 new, 0 total, marked as favourite by 95791 users) RSS
Ústav výpočetní techniky (0 new, 0 total) RSS
Akce MUNI (0 new, 0 total, marked as favourite by 1 user) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total, marked as favourite by 1 user) RSS
Mezinárodní politologický ústav (0 new, 0 total) RSS
Akce MUNI (0 new, 0 total) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total) RSS
Středoevropský technologický institut (0 new, 0 total) RSS
Akce MUNI (0 new, 0 total, marked as favourite by 2 users) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total) RSS
Správa kolejí a menz (0 new, 0 total) RSS
Akce MUNI (0 new, 0 total, marked as favourite by 1 user) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total, marked as favourite by 1 user) RSS
Nakladatelství (0 new, 0 total) RSS
Akce MUNI (0 new, 0 total) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total, marked as favourite by 1 user) RSS
Univerzitní centrum Telč (0 new, 0 total) RSS
Akce MUNI (0 new, 0 total) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total) RSS
Správa Univerzitního kampusu Bohunice (0 new, 0 total) RSS
Akce MUNI (0 new, 0 total) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total) RSS
Centrum zahraniční spolupráce (0 new, 0 total) RSS
Akce MUNI (0 new, 0 total) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total) RSS
Info pro zahraniční studenty (0 new, 0 total) RSS
Rektorát (0 new, 0 total) RSS
Akce MUNI (0 new, 0 total) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total) RSS
Archiv Masarykovy univerzity (0 new, 0 total) RSS
Akce MUNI (0 new, 0 total) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total, marked as favourite by 1 user) RSS
Centrum jazykového vzdělávání (0 new, 0 total) RSS
Akce MUNI (0 new, 0 total, marked as favourite by 1 user) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total, marked as favourite by 1 user) RSS
Mendelovo muzeum (0 new, 0 total) RSS
Akce MUNI (0 new, 0 total) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total) RSS
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky (0 new, 0 total, marked as favourite by 1 user) RSS
Akce MUNI (0 new, 0 total, marked as favourite by 1 user) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total) RSS
Centrum pro transfer technologií (0 new, 0 total) RSS
Akce MUNI (0 new, 0 total) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total) RSS
Institut biostatistiky a analýz (0 new, 0 total) RSS
Akce MUNI (0 new, 0 total) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total) RSS
Centrální řídící struktura projektu CEITEC (0 new, 0 total) RSS
Akce MUNI (0 new, 0 total) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total) RSS
Centrum občanského vzdělávání (0 new, 0 total, marked as favourite by 1 user) RSS
Akce MUNI (0 new, 0 total) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total) RSS
CERIT (0 new, 0 total, marked as favourite by 2 users) RSS
Akce MUNI (0 new, 0 total, marked as favourite by 1 user) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total, marked as favourite by 3 users) RSS
Odbor výzkumu (0 new, 0 total) RSS
Akce MUNI (0 new, 0 total) RSS
Aktuality MUNI (0 new, 0 total) RSS