EN

Akce a aktuality / Lékařská fakulta / Aktuality MUNI / Vyjádření děkana Martina Bareše k rozhodnutí vlády o navýšení financí pro lékařské fakulty - Vývěska

Akce a aktuality RSS

https://is.muni.cz/bt/akce_aktuality/   [M. Čuhel, 23. 6. 2010 13:15] jiná vývěska
Manipulační klíč
Dosud nehodnoceno
Datum konání: 6. 9. 2018 00:00
Vloženo: 6. 9. 2018 12:10, Mgr. Zbyněk Diviš (abs FI MU), 3580; expiruje: 1. 9. 2019
https://is.muni.cz/bt/akce_aktuality/LF/muni_aktuality/83973545/

Vláda České republiky dne 4. září 2018 schválila Dlouhodobé finanční opatření k navýšení kapacit lékařských fakult ČR na období 2019-2029. Jedná se o významný systémový krok v řešení nedostatku lékařů v České republice.


Toto vládní opatření reaguje na dlouhodobý a prohlubující se nedostatek lékařů v České republice, a to nejen v terénní a klinické praxi, ale také mezi pedagogy, kteří vzdělávají budoucí lékaře na veřejných vysokých školách.


V rámci připravených opatření bude umožněn nárůst počtu přijímaných studentů ve studijním programu Všeobecné lékařství od akademického roku 2019/2020 o 15 %. Rozpočet tak bude pro tento účel nejpozději od roku 2019 každoročně po dobu šesti let navyšován o 700 milionů korun. Předpokládané náklady na celou navrhovanou dobu naplňování uvedených opatření jsou ve výši téměř 7 miliard korun.


Více k tématu zde:
Vláda schválila více peněz pro lékařské fakulty i aktualizaci plánu na pomoc strukturálně postiženým krajům [www.vlada.cz]
Počty mediků mohou růst, vláda rozhodla o 6,8 mld. pro fakulty [www.ceskenoviny.cz]


Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. poskytl k rozhodnutí vlády následující vyjádření:
„Schválený vládní program na podporu lékařských fakult považuji za první a důležitý krok k nápravě dlouhodobě podfinancovaných lékařských fakult v ČR. Celková částka je vůči státnímu rozpočtu malá, ovšem vůči rozpočtům fakult – kde bude směrována k důstojnějším platům vyučujících – významná.


K navýšení počtu přijatých uchazečů studijního programu všeobecného lékařství o 15 % dojde od akademického roku 2019/2020 a při významném převisu poptávky po studiu se neobávám snížení kvality studentů – našich budoucích lékařů.


Rád bych zdůraznil, že po navýšení financování lékařských fakult v ČR musí následovat další nezbytná systémová opatření, která jdou za rámec kompetencí fakult: tedy motivace absolventů lékařských fakult nastupovat do českých, moravských a slezských nemocnic, těch větších i těch místních, dále racionální pokrytí všech potřebných odborností (od chirurgických přes interní, po pediatry či praktické lékaře), nebo úzká spolupráce s fakultními a dalšími nemocnicemi. V tomto ohledu bude do budoucna nezbytná spolupráce mezi rezorty školství a zdravotnictví.


Navýšení financí pro lékařské fakulty považuji za strategickou záležitost pro českou společnost a české občany. Velmi mě těší, že iniciativa Asociace děkanů lékařských fakult ČR v této věci velmi napomohla nalezení všeobecně prospěšného řešení. Rozhodnutí vlády je výsledkem dlouhodobé práce a dlouhodobého vyjednávání; v této souvislosti bych chtěl velmi poděkovat především oběma ministrům – Robertu Plagovi a Adamu Vojtěchovi za jejich odpovědný a konstruktivní přístup.“

« Rozhovor s prof. Jiřím Vítovcem, držitelem Ceny města Brna za rok 2017 (14. 9. 2018 13:44) | řazeno dle času od nejmladších | Proděkan Martin Repko zvolen do předsednictva České společnosti pro ortopedii a traumatologii » (29. 6. 2018 15:15)

Další aplikace