Historie
 • administrativní server Fakulty informatiky
 • 1995-1998
Poptávka
 • inf. systém studijních agend MU
 • podpora kreditovému a prostupnému studiu
Zkušenosti
 • fakultní systém na univerzitní nepřevedete
 • systém nekoupíte ani neprodáte
 • nedostanete zadání
 • s vývojáři jiného systému si neporozumíte
Základní cíl
 • úplná elektronizace studijních agend

Cesta
 • podchycení evidence všech osob na univerzitě
 • automatický úplný přístup všech uživatelů
 • umožnění přístupu k systému z Internetu
 • autentizace a šifrování přenosu údajů
 • použití univerzálního klientského software
 • sofistikovaný systém přístupových práv
 • zajištění el. komunikace každého s každým
 • přístup uživatelů ke všem informacím o osobě
 • možnost elektronicky podávat žádosti o změny
 • informovanost o změnách ve vlastních údajích
 • co největší míra zveřejnění údajů
 • možnost prezentace údajů

Časová osa
 • definici parametrů období
 • katalog předmětů a plnění období
 • doplňující a učitelské informace k předmětům
 • úprava atributů předmětů
 • tvorba registračních šablon
 • prezentace údajů z katalogu předmětů
 • registrace předmětů
 • zápis předmětů
 • potvrzení zápisu předmětů a zápis do studia
 • změny v zápisu předmětů
 • průběžné semestrální hodnocení
 • komunikace učitele se studenty
 • zadání hodnocení
 • digitální podpis výsledného hodnocení
 • uzavření období studijním oddělením
 • naplnění archivu hodnocení studenta
 • přenos údajů do matriky