http://is.muni.cz/clanky/

Průchod studenta částí semestru -- vyobrazení

Pohled studenta: aplikace pro žádost o zápis do semestru. Nezopakoval jeden předmět a má také málo kreditů na postup.

 

Pohled studenta: aplikace pro zjišťování počtu využitých třetích opravných termínů v závislosti na standardní době studentova typu studia.

 

Pohled studenta: možnost vyznačit, které kursy nechce opakovat.

 

Pohled studenta: přehled udělených hodnocení

 

Pohled učitele: zadávání hodnocení

 

Pohled studenta: prohlídka registračních šablon, po zveřejnění rozvrhu vč. rozvrhu seminárních skupin

 

Pohled studenta: použití kontrolní šablony - ověření plnění povinností studijního programu

 

Pohled studenta: podrobné informace o zaregistrovaných kursech

 

Pohled studenta: přihlašování a odhlašování seminárních (rozvrhových) skupin

 

Pohled studenta: vstup do agendy Studijních materiálů

 

Pohled studenta: Malý IS - přístup k IS přes telefon

 

Pohled studenta: diskusní fóra

 

Pohled studenta: anonymní formulář pro zpětnou vazbu vyučujícím předmětu

 

Pohled studenta: aplikace pro vkládání elektronické verze závěrečné práce do Archivu

 

Pohled studenta: část e-přihlášky

 

Pohled studenta: oblíbená služba - vyhledávání osob na MU v Brně