E-technici pomáhají učitelům s osvojováním e-learningu

Jitka Brandejsová

článek v měsíčníku muni.cz (říjen 2006)

Významnou roli v rozšiřování e-learningu na celé univerzitě sehrávají tzv. e-technici, kteří působí na dílčích fakultách a spolupracují s učiteli. Právě díky této spolupráci se daří na MU rozvíjet skutečnou elektronickou podporu výuky. Letos mají vzniknout další nové e-kurzy a nadále budou prakticky ověřovány zavedené i nové e-learningové nástroje Informačního systému MU (IS).

E-technik je pracovníkem, který pomáhá učiteli, zjednodušuje mu práci při vytváření e-kurzů a orientaci v rozsáhlé nabídce možností elektronických nástrojů a jejich nastavení v ISu. Proto se od něj požadují podrobné znalosti e-learningových agend včetně administrativních agend učitele. Jen tehdy bude moci porozumět učitelově představě, a dokáže pak doporučit či navrhnout vhodné řešení. E-technik provádí školení, odpovídá na technické dotazy učitelům, ale i studentům, poskytuje servisní pomoc učitelům například při skenování testů nebo při zkoušení studentů u počítačů. Tento pracovník rovněž předává nové podněty vývojovému týmu.

O práci e-technika projevilo zájem ve výběrovém řízení velké množství uchazečů, a to napříč všemi fakultami. Nakonec bylo vybráno celkem dvanáct e-techniků a e-techniček pro devět fakult a Centrum jazykového vzdělávání.

E-technici úzce spolupracují jak s Vývojovým týmem ISu, tak s fakultou. Proto byl zvolen model řízení vedoucím projektu ISu a těsné spolupráce s kontaktními osobami z řad vedení fakulty nebo z řad vedoucích informatických pracovišť na jednotlivých fakultách, případně z řad vedoucích speciálního projektu e- learningu (při CJV).

Při zavádění e-learningu je velkým problémem absence interních didaktických doporučení a metodiky pro využití e-learningových nástrojů. Řada fakult však tento fakt již začala řešit v prvním čtvrtletí letošního roku, a to právě v rámci spolupráce se svými e-techniky. Jako příklad uveďme iniciativy FSS a PrF, které samy vytvořily návrhy standardů pro své vyučující, obsahující rámcová doporučení o způsobech využití e-nástrojů ve výuce.

,,Projekt e-techniků na MU konečně splňuje potřeby fakult. Umožňuje sestavit program šitý na míru potřebám oborů a současně učitelům nabízí individuální přístup ve využití ISu," řekla proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy na FSS Markéta Pitrová. ,,Management kurzů by byl se zvyšujícím se objemem studentů bez ISu dnes už nepředstavitelný," dodala Pitrová.

,,E-technička nám pomáhá orientovat se v celé e-learningové agendě. I díky ní stále více vyučujících objevuje výhody, které e-learning přináší, jako je větší prostor k procvičování, diskusím se studenty nebo v neposlední řadě i lepší evidenci," uvedl proděkan pro bakalářské studium a další činnosti na PrF Josef Kotásek.

IS nabízí díky své komplexnosti velké množství sofistikovaných možností, které vyžadují, aby jim bylo při osvojování věnováno dost času. Ostatně IS se neustále rozrůstá o e-learningové novinky. Mnozí učitelé se o ně sami aktivně zajímají. Dokladem toho jsou školení, která se osvědčila například na Filozofické fakultě nebo v Centru jazykového vzdělávání. Na nich mohou vyučující pod vedením e-techniků testovat IS přímo u počítače a zkoušet si vše, co systém umožňuje. ,,Na naší fakultě se po počátečních rozpacích ze strany potenciálních uživatelů jeví činnost e-techničky jako velmi užitečná," sdělil k projektu děkan FF Josef Krob.

Některé fakulty přistupují k rozvoji e-learningu zatím poněkud opatrněji, obvykle teprve ,,hledají cestu". Jinde se pořádají osvětové aktivity a prezentace, kde se učitelé seznamují prostřednictvím e-technika s potenciálem ISu. Někteří učitelé zase upřednostňují spíše individuální školení a konzultace. Dalším způsobem, jak e-learningu více pomoci do výukové praxe, jsou e-learningové fakultní webové stránky, jakož i podrobnější návody, jež vytvářejí e-technici na přání uživatelů.

Celkový trend na fakultách lze hodnotit pozitivně, již dnes nese elektronická podpora výuky viditelné výsledky.