Zpřístupňování eVŠKP Masarykovy univerzity

seminář Systémy pro zpřístupňování VŠKP

22. listopadu 2006

Dne 22. listopadu 2006 se na Rektorátě Vysokého učení technického v Brně konal seminář Systémy pro zpřístupňování VŠKP : zkušenosti, možnosti, nabídky, potřeby... Seminář pořádala Asociace vysokoškolských knihoven ČR ve spolupráci s Ústřední knihovnou VUT v Brně a jeho garantem byla Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP. Seminář zahájila svým vystoupením Ing. Brandejsová z CVT FI. Představila účastníkům řešení, které pro zpřístupňování studentských prací zvolila Masarykova Univerzita, jež byla vůbec první VŠ institucí, která podobnou službu zavedla. Nastínila výhody zvolené cesty implementace do Informačního systému univerzity, díky kterému je možné efektivně využít jednotné rozhraní s ostatními školními agendami, vysokou kapacitu datového úložiště nebo např. automatické vytváření různých textových formátů odevzdané práce. Velkou výhodou je i možnost využít unikátní systém pro odhalování plagiátů nejen v archivu závěrečných prací, ale zároveň i ve všech dalších dokumentech uložených v IS. Ing. Brandejsová dále popsala celý proces evidence prací včetně napojení na knihovní systém a Národní regist e-VŠKP.

Projekty pro zpřístupňování e-VŠKP pak v průběhu semináře postupně představily i další zúčastněné VŠ a dostalo se i na obecnější příspěvky věnující se technologiím, např. fulltextovému vyhledávání.

Prezentace Jitky Brandejsové ve formátu PDF.