Skenováním písemek se zjednodušuje zkoušení

Jitka Brandejsová

článek v měsíčníku muni.cz (únor 2006)

Pedagogové na Masarykově univerzitě i na jiných vysokých školách, vyučující v předmětech s velkým počtem studentů, zažívají nezřídka náročné zkouškové období. I když jsou studenti zkoušeni písemně, zabírá zejména oprava písemných prací mnoho času, protože nezahrnuje jen samotnou opravu, ale učitel dává například opravené testy studentovi k nahlédnutí. A v neposlední řadě kvantum písemek překáží učiteli na stole, ve skříni, na zemi...

Na Masarykově univerzitě funguje výrazná elektronická podpora výuky v Informačním systému MU. Možnost zjednodušit právě písemné zkoušení studentů prostřednictvím skenování písemek byla poprvé nabídnuta v letošním roce. Tato služba doplňuje ostatní dosud vytvořené e-learningové agendy v ISu. Existující aplikace pro testování, zkoušení a ankety studentů (agenda Odpovědník) nabízí různé formy využití; učitelé ji dosud nejvíce využili pro aktivizaci studentů v samostudiu (autotesty), nebo právě pro zkoušení. Takto bylo vyzkoušeno například devět set studentů přímo na počítači při rozřazovacím testu angličtiny (viz muni.cz 2005/09). Skenování písemek je dalším krokem ke zjednodušení administrativy zkoušení.

Vytvoří-li učitel sadu otázek ke zkoušce, IS z ní umí ,,namixovat" originální zadání pro každého studenta. Ten pak vyplňuje odpovědi do Odpovědního listu a po ukončení zkoušky ho odevzdá učiteli. Po naskenování jsou odpovědní listy automaticky vyhodnoceny ISem a dle nastavené volby učitelem může být odpovědní list uložen každému studentovi (včetně volby data, kdy má student list k dispozici, například až na závěr zkouškového období). Učitel může získané body udělit hromadně do Poznámkových bloků studentů.

Samotné technické snímání odpovědních listů s průvodkou probíhá na skeneru s nainstalovaným speciálním softwarem (vyvinutým na CVT FI MU), který umí komunikovat s IS MU. Software je volně dostupný v rámci IS MU a může si jej stáhnout a použít každý uživatel, případně každé fakultní pracoviště výpočetní techniky.

Učitel obdrží vždy informační mail z ISu o tom, že rozpoznávání písemek bylo zahájeno nebo ukončeno. Samotné ,,opravování" písemek skenováním spotřebuje asi třicet minut času na sto padesát odpovědních listů.

Již v prvních dvou týdnech roku 2006 se ve zkouškovém období úspěšně uskutečnily čtyři písemné zkoušky ve dvou předmětech pomocí skenovatelných formulářů pro 320 zkoušených studentů na FSS a pro 938 na FI. Učitelé, kteří vyzkoušeli skenování, jsou nejvíce nadšeni tím, že i při 230 zkoušených studentů naráz mají písemky opraveny již dvě hodiny po zkoušce. A student je spokojen, obdrží-li dvě hodiny po zkoušce výsledek zkoušky, na který dříve čekal týden, a může se věnovat buď oslavě úspěchu, nebo přípravě na další termín.