Elektronický archiv závěrečných prací MU získal prestižní cenu

Elektronický archiv závěrečných prací MU získal prestižní cenu

Tisková zpráva

24. května 2007

Elektronický archiv závěrečných prací Masarykovy univerzity, který byl veřejnosti zpřístupněn v září 2006, získal jako jeden z nejvýznamnějších počinů v oblasti elektronických zdrojů prestižní cenu Inforum. Archiv je součástí celouniverzitního Informačního systému MU (IS MU) pro podporu studia, jenž vyvíjí Fakulta informatiky MU. V současnosti zahrnuje 10 500 bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací, které jsou veřejnosti přístupné volně na Internetu ve fulltextové podobě. Unikátní vlastností je také služba na odhalování plagiátů mezi pracemi zveřejněnými v archivu.

Zástupci Masarykovy univerzity získali cenu Inforum poprvé. Byla udělena na základě výsledků hlasování přibližně 600 účastníků třináctého ročníku konference INFORUM, která se konala 22. až 24. května 2007 v Praze. Konference je zaměřena na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání, především v České republice, na Slovensku a v zemích střední a východní Evropy. Je určena pro pracovníky odborných a veřejných knihoven, manažery, vědecké a výzkumné pracovníky, lékaře, vysokoškolské učitele, specialisty v oblasti ICT a pracovníky veřejné správy.

Archiv závěrečných prací zpřístupnila MU jako první vysoká škola v ČR v úplném rozsahu současně s dalšími službami. Veřejnost má možnost vyhledávat práce tematicky (podle fakulty, studia, jména, roku absolvování, dosaženého titulu, pracoviště závěrečné práce nebo programu či oboru studia) i fulltextově podle zadaných řetězů znaků vyskytujících se v textu práce. Absolventské práce jsou k dispozici všem prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity http://is.muni.cz/.

Již samotné zveřejnění prací představuje součást úsilí o zajištění kvality vysokoškolských prací a transparentnosti výsledků vzdělávání. Proto také jednou z dalších důležitých služeb Informačního systému MU (IS MU) je možnost kontrolovat práce za účelem odhalení plagiátu. Služba je dosud zcela ojedinělá v tom, že ji mají k dispozici všichni uživatelé na MU, tedy nejen učitelé ale také studenti, a práce jsou porovnávány se všemi dokumenty v IS MU.

Další aplikace