Rozvoj multimediálních objektů na Masarykově univerzitě

Jitka Brandejsová, Michal Brandejs

článek pro seminář SVMP, 9. února 2007

Abstrakt článku pro seminář SVMP konaný na ČVUT v Praze 9. 2. 2007.

Masarykova univerzita se vydala cestou integrace e-learningu do studijního informačního systému. Takto se rozhodla na základě dobrých zkušeností s kvalitním informačním systémem. Již od roku 2002 byly v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) vyvíjeny nástroje pro ukládání dokumentů. Jejich masové využití souviselo především s vystavováním studijních materiálů v předmětech a odevzdáváním úloh a prací studenty. Bezprostředně poté následovala diskusní fóra, která se velmi rychle rozšířila do výuky. V roce 2004 byl platformou pro e-learning zvolen IS MU. Nyní obsahuje kompletní podporu e-learningu pro široké spektrum uživatelů na MU: Osnovy (osnova je rozvrhnutým scénářem kurzu - rozcestníkem, ze kterého student vstupuje do jednotlivých e-learningových aktivit), Odpovědníky (Odpovědníky se zaměřují hlavně na podporu ověřování znalostí, pochopení výkladu látky a zkoušení), skenování písemek (při velkém počtu studentů v předmětu se ukázala užitečnou agenda tisku/skenování písemek/odpovědí).

V předcházejících letech, zejména v roce 2005 se věnovalo hodně pozornosti rozvoji tzv. „velkých“ multimediálních kurzů. Výhody těchto kurzů spočívají ve vytvoření velmi propracovaného, obvykle didakticky názorného a uceleného kurzu, který kromě jiného je schopen ověřit zvolené postupy v kurzu v komplexním měřítku. Nevýhody těchto kurzů spočívají v náročnosti přípravy takového kurzu, často jde o neprobádané cesty a nejsou dostatečné zkušenosti, finanční náklady mohou být vysoké, ne vždy předem správně odhadnutelné. Někdy se právě z tohoto důvodu nepodaří dosáhnout plánované realizace a kurzy bývají také náročné na aktualizaci. Proto nelze tento postup tvorby kurzů zvolit například pro rychle měnící se obory. Autoři těchto kurzů patří hlavním dílem mezi inovátory e-learningu, ale procento inovátorů bývá maximálně jedno, proto je těchto kurzů omezený počet a tyto kurzy zasáhnou na univerzitě rozsahu MU spíše menší počty studentů.

V poslední době se pokročilo a kromě tzv. „velkých“ multimediálních kurzů, jejichž rozvoj je nezbytný, se zaměřuje univerzita také na rozvoj „drobných“ multimediálních kurzů. Jejich vývoj probíhal dosud decentralizovaně a opět byl v rukou převážně inovátorů. Nyní byl zvolen model centralizovaný a vzniklo centrální servisní středisko pro tvorbu jednotlivých multimediálních aktivit na MU. Toto středisko je součástí projektu rozvoje tzv. rapid e-learningu na MU, kdy jde především o tvorbu rychlou, tedy v krátkém čase, a obvykle se pracuje s informacemi krátké životnosti. Vývoj drobnějšího multimediálního obsahu trvá kratší dobu a zejména může klást menší nároky na vyučujícího jako autora. Je zde předpoklad, že do takové tvorby se zapojí širší okruh vyučujících - těch, kteří ve své didaktické praxi nejsou typickými e-learningovými nadšenci nebo průkopníky, ale přesto mají chuť studentům prostřednictvím informačních technologií zprostředkovat netradiční výukové možnosti. Tyto kurzy jsou vhodné pro prezenční a kombinovanou výuku pro bezprostřední předání, sdílení nebo ověřování znalostí.