Masarykova univerzita otevřela pro uchazeče o studium internetová diskusní fóra

Tisková zpráva

24. ledna 2008

Uchazeči o studium na Masarykově univerzitě mohou snadno získat odpovědi na veškeré dotazy související s přijímacím řízením. Masarykova univerzita pro ně nově otevřela internetová diskusní fóra, která vytvoří prostor pro neformální komunikaci uchazečů mezi sebou. Zároveň budou mít účastníci přístup ke všem aktualizovaným odpovědím na nejčastější dotazy. Zapojit se do internetové diskuze budou moci všichni, kdo budou mít založenou elektronickou přihlášku.

„Jde o experimentální provoz unikátní služby pro uchazeče, který by jim měl pomoci při hledání odpovědí na otázky spojené s přijímacím řízení a zároveň odlehčit e-mailové uživatelské podpoře přijímacího řízení,“ řekla prorektorka pro informační technologie Ivana Černá.

Elektronickou přihlášku využívá univerzita již pět let. Od minulého roku již nejsou přijímány přihlášky v papírové podobě. V roce 2006 totiž pracovníci studijních oddělení obdrželi 96 procent přihlášek elektronickou formou. Po zrušení papírových přihlášek v roce 2007 přišlo elektronicky 61 761 přihlášek od téměř 40 000 uchazečů o studium.

Elektronická přihláška navíc poskytuje uchazečům pro jejich pohodlí nadstandardní služby, které by byly při papírovém zpracování nerealizovatelné: uchazeč může volit preferenci termínu (pořadí) přijímací zkoušky a vidí, na který termín je přihlášen, zobrazují se mu výsledky jeho zkoušky, hodnocení zkoušky, rozhodnutí o přijetí apod.

Zájemci o studium, kteří elektronickou přihlášku vyplní, už nemusí zasílat vytištěnou kopii poštou, ani ústřižek složenky o zaplacení manipulačního poplatku. Systém automaticky spáruje platbu s konkrétní e-přihláškou. Uživatel si pak může sám zkontrolovat, zda platba v pořádku přišla a v jakém stavu se přihláška nachází. Závazná je přihláška až po zaplacení poplatku, její vyplnění si proto studenti mohou kdykoliv zdarma vyzkoušet.

E-přihláška je integrovanou součástí Informačního systému MU. Uchazeč ji nalezne na webové adrese http://is.muni.cz/prihlaska/. Informační systém MU zajišťuje v unikátním rozsahu elektronickou podporu studijní administrativy, výuky (e-learning) a integruje řadu dalších správních a komunikačních služeb.