Další vysoké školy se zapojují do odhalování plagiátorství

Tisková informace

14. července 2008

K odhalování plagiátorství při tvorbě závěrečných bakalářských a diplomových prací se k sedmnácti vysokým školám, zapojeným do projektu Národního registru VŠKP a systému na odhalování plagiátů, připojují další vysoké školy.

Letos se k projektu odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi připojila jako první soukromá Vysoká škola finanční a správní, bezprostředně po spuštění systému (Theses.cz) na serveru Vysokoškolské závěrečné práce. K dnešnímu dni má VŠFS v Theses.cz vloženo již 2 338 závěrečných prací. Vysoká škola finanční a správní archivuje závěrečné práce již od roku 2004. Práce ze studijních oborů Řízení podniku a podnikové finance, Finance a finanční služby, Veřejné správy, Pojišťovnictví, Aplikovaná informatika a marketingová komunikace tak mohou být nyní kontrolovány napříč univerzitami.

Podobně se rozhodla systém Theses.cz využívat soukromá vysoká škola Brno International Business School a uzavřela v červnu smlouvu na využívání systému Theses.cz s Masarykovou univerzitou. Plánuje vložit přibližně 800 závěrečných prací, ale i 40 000 dalších písemných prací svých studentů. Hlavní zaměření vkládaných prací je z ekonomicko-manažerské oblasti (manažerský program MBA, obory marketingu, daní a auditu, bankovnictví, personalistiky, podnikové finance aj.).

Kontrola kvality prací je jednou z mnoha kontrol, které vysoké školy provádějí, i když nejdůležitějším nástrojem nadále pochopitelně zůstává celý proces obhajoby státních zkoušek. V projektu je však už několik vysokých škol ekonomického směru (ESF MU, VŠE, VŠFS, B.I.B.S. aj.), pro které je systém, který jim umožňuje vyhledávat podobné dokumenty podezřelé z plagiátorství, velmi vítaným. Dnes se prohledává v systému aktuálně mezi 1,1 milionem dokumentů (zahrnuje práce závěrečné, seminární, publikace a jiné dokumenty), z toho mezi 15 000 závěrečnými pracemi.

"Jsme rádi, že se školy postupně zapojují a využívají systém na odhalování plagiátů", konstatoval Michal Brandejs, vedoucí projektu, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity a dodal: "Spolupráce s těmito školami přináší žádoucí rozšíření báze dat systému o práce zaměřené z těchto specializovaných oborů a jsme tomu rádi. V příštím roce bychom chtěli projekt rozšířit projekt o seminární práce vysokých škol, bližší informace je možné si přečíst na adrese http://odevzdej.cz/."