Masarykova univerzita usnadnila přístup k celoživotnímu vzdělávání

Tisková zpráva

24. července 2008

Snazší přístup k celoživotnímu vzdělávání zajistí nový systém podávání přihlášek prostřednictvím Obchodního centra, který zavedla Masarykova univerzita. Uchazeči o studium v programech celoživotního vzdělávání se mohou pomocí internetového Obchodního centra hlásit ke studiu a zároveň provést i on-line platbu bankovním převodem nebo platební kartou. Ročně absolvuje programy celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě 18 000 lidí, což je nejvyšší počet účastníků celoživotního vzdělávání na veřejných vysokých školách v ČR. Termín pro podávání přihlášek pro akademický rok 2008/2009 vyprší 31. srpna.

„Možnost nákupu programů celoživotního vzdělávání přes Obchodní centrum je pro zájemce o tuto formu studia informačně přitažlivější a jednoduší. Univerzita díky němu navíc získá informace o skutečném počtu uchazečů a může na ně pružně reagovat,“ řekl prorektor pro sociální záležitosti a další vzdělávání MU Jan Svatoň.

Nový systém usnadňuje nejen administrativu, ale i evidenci účastníků. „Účastník kurzů získá ihned po provedení platby automaticky přístup ke studijním službám, do kurzu i ke studijním materiálům a učitel se může okamžitě seznámit s přihlášenými a platícími účastníky.“ upřesnil vedoucí projektu Obchodního centra z Fakulty informatiky MU Miroslav Křipač.

Programy celoživotního vzdělávání jsou určeny pro ty, kteří chtějí pokračovat ve svém vzdělávání. Umožňují účastníkům další odborný rozvoj, rozšiřování znalostí a dovedností. U některých profesí, jako jsou lékaři, pracovníci ve zdravotnictví a pedagogové, vyplývá povinnost dalšího vzdělávání přímo ze zákona. Za kurzy a programy celoživotního vzdělávání se platí. Cena se u jednotlivých kurzů liší, pohybuje od několika set do desítek tisíc korun. Náklady si hradí účastníci programů sami, v mnoha případech je za ně platí jejich zaměstnavatelé.

Formou celoživotního vzdělávání lze studovat i řadu akreditovaných programů. Absolventům není udělen akademický titul, obdrží osvědčení o absolvování. Výhodou je možnost uznání kreditů v případě přestupu do řádné formy studia. „Podmínkou pro přestup do řádné formy studia je zvládnutí přijímacích zkoušek. Pokud student uspěje, kredity, které nasbíral během studia formou celoživotního vzdělávání, mu mohou být započítány,“ vysvětlil Svatoň.

Celoživotní vzdělávání nabízí v současnosti všech devět fakult Masarykovy univerzity. Zájemci o studium mohou vybírat z více než 450 programů, z nichž většina je orientována na výkon povolání, zbylé jsou zájmové. V systému celoživotního vzdělávání jsou zahrnuty specializační, rekvalifikační, rozšiřující i doplňující kurzy, a také celé akreditované programy. Do celoživotního vzdělávání se řadí i Univerzita třetího věku.

Z nabídky jednotlivých fakult:

Mezi fakulty s tradičně největší nabídkou kurzů celoživotního vzdělávání patří Lékařská fakulta. V akademickém roce 2007/2008 otevřela fakulta celkem 246 kurzů, které navštěvovalo více než 12 000 uchazečů. Pro studenty středních škol pořádá fakulta přípravný kurz k přijímacích zkouškám.

Zajímavé možnosti dalšího profesního rozvoje nabízí Právnická fakulta v rámci studijních programů, které jsou zajišťovány ve spolupráci s Nottingham Trent University ve Velké Británii. Absolventi získají titul LL.M. nebo MPA. V podzimním semestru nabídne fakulta formou celoživotního vzdělávání také všechny akreditované studijní programy jako např. Právo, Právní vztahy k nemovitostem, Veřejná správa, Právo a mezinárodní obchod, Právo a finance a Teorie a praxe přípravného řízení trestního, a to v rozsahu výuky prvních dvou let studia.

Na Fakultě sociálních studií lze studovat 18 jednotlivých předmětů z oborů politologie, bezpečnostní a strategická studia, genderová studia, sociální politika a sociální péče, environmentální, mezinárodní a evropská studia. Studium v těchto předmětech nevede k získání titulu, ale prohloubení znalostí a seznámení s nejnovějšími poznatky z jednotlivých oborů. Alternativou je nabídka vzdělávání v akreditovaných studijních programech vedoucích následně k získání bakalářského titulu pro ty, kteří uspěli u přijímacích zkoušek, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů.

Na Ekonomicko-správní fakultě si mohou prostřednictvím Obchodního centra zájemci koupit kterýkoliv z nabízených předmětů. Podobnou praxi zavedli i na Fakultě informatiky a Filozofické fakultě, kde je možné se zapsat například do novořečtiny nebo letních intenzivních kurzů ruského či anglického jazyka. V obchodním centrum je možné již dnes najít nabídku jednotlivých předmětů ústavu jazykovědy a baltistiky, japonské písmo i jazyk.

Souhrnnou nabídku celoživotního vzdělávání najdou zájemci od letošního roku v internetovém Obchodním centru MU na adrese http://obchod.muni.cz. K dispozici jsou nejen kurzy celoživotní vzdělávání (zájmové kurzy, profesní kurzy, rekvalifikační kurzy, e-learningové kurzy, akreditované kurzy pro veřejnost aj.), ale i přípravné kurzy pro zájemce o studium, nechybí ani prodej knih, odborných konferencí nebo dalších služeb.