Informační systém Masarykovy univerzity obohatí obraz a zvuk

Tisková zpráva

9. března 2009

Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU), který aktivně využívá téměř 45 000 studentů a pedagogů, v budoucnu obohatí mluvené slovo a video. Celouniverzitní systém byl spuštěn v březnu 1999 a za deset let existence eviduje již přes 230 000 osob. Díky unikátnímu systému mohla Masarykova univerzita jako první vysoká škola v ČR zrušit papírové přihlášky i indexy.

Informační systém MU provází studenty po celou dobu studia – od podání elektronické přihlášky, přes zápisy do jednotlivých předmětů či omlouvání absencí až po přístup ke studijním materiálům a skládání zkoušek. Je nezbytnou pomůckou pro pedagogy, kteří jeho prostřednictvím elektronicky zapisují známky, ale hlavně komunikují se studenty. Uživatelé v systému inzerují, sdělují zajímavosti a zvou na akce, komunikují, například prostřednictvím ISového e-mailu, využívají prezentační webové prostory pro svoje zájmy. Nově slouží i absolventům.

"Budoucnost Informačního systému MU vidíme v rozvoji aplikací se sociálními prvky a doplnění informací o obrazovou a zvukovou informaci. Jde o prostředky, které umožňují sdílet nejen zájmy, ale v akademickém prostředí především odborné znalosti a oborové zkušenosti," říká doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. vedoucí projektu IS MU.

Nově byl do ostrého provozu spuštěn e-learningový nástroj pro výuku, který kombinuje právě text, obraz a zvuk. Lékařská fakulta jej například využívá pro výuku latinských názvů v anatomii. Připravují se učebnice pro nácvik chemických vzorců, matematických definic, historických událostí a znalostí z informačních technologií. Již nyní jsou k dispozici nejen učebnice běžně žádaných jazyků, ale také japonštiny.

Systém od počátku vyvíjí Centrum výpočetní techniky Fakulty informatiky. "Z relativně skromného systému pro evidenci studia se rozšířil do dnešní rozvinuté podoby zahrnující komplexní podporu elektronické výuky (e-learning), internetové obchodní centrum pro prodej vzdělávání, absolventskou síť a řadu dalších služeb pro komunikaci," upřesnila prorektorka pro informační technologie Ivana Černá.

Masarykova univerzita zavedla úplnou elektronickou přihlášku ke studiu v roce 2002 a zrušila povinnost dokládat ji písemným potvrzením. Již druhým rokem mohou díky informačnímu systému uchazeči hradit přijímací poplatek platební kartou.

Jako první v ČR univerzita integrovala do informačního systému kompletní elektronickou podporu výuky (e-learning) v roce 2004 a internetové obchodní centrum pro prodej vzdělávacích služeb v roce 2007, s obratem 30 milionů korun po prvním roce provozu. Originální řešení pro odhalování plagiátů integrované do systému v roce 2006 se zasloužilo o to, aby se později sdružilo více než 20 vysokých škol v projektu Theses.cz v boji proti plagiátorství mezi závěrečnými a seminárními pracemi

Dosavadní rekord v počtu přihlášených uživatelů v jednom dni padl týden před zahájením výuky 9. února 2009, kdy se jich do systému přihlásilo přes 30 000.

Garant akce: Fakulta informatiky

Výroční akce k desetileté spolupráci s kolegy ze všech fakult a pracovišť MU: fotografie.

Tisková zpráva byla publikována na https://www.muni.cz/kalendar/archive-3665.