Právnická fakulta vyzkoušela nový způsob bleskového vyhodnocení přijímaček

Tisková zpráva

16. září 2010

Nový rychlejší způsob hodnocení přijímacích zkoušek vyzkoušela Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Do hodiny od odevzdání vyplněných testů bylo jasné, kteří uchazeči o studium navazujícího magisterského programu Veřejná správa a jeho formy pro celoživotní studium uspěli a s jakým výsledkem. Bleskové vyhodnocení odpovědí umožnila nová aplikace, kterou vyvinul tým odborníků z Fakulty informatiky MU.

Aplikace sestaví a vytiskne pro každého uchazeče originální zadání otázek, které studenti obdrží těsně před zahájením testu. Po absolvování zkoušky a odevzdání vyplněných listů zpět se všechny vypracované testy oskenují a vloží do univerzitního informačního systému. Elektronický systém vyplněné testy automaticky opraví a přidělí jim body. Svůj opravený a naskenovaný test si pak každý uchazeč může prohlédnout ve své e-přihlášce. Otázky a správné odpovědi se zveřejňují ještě před zahájením přezkumného řízení, aby si každý student případně mohl zkontrolovat, které odpovědi měl dobře a které špatně.

„Výhodou skenování vyplněných testů oproti zkoušení přímo u počítačů v počítačové učebně je možnost testovat současně mnohem větší počet uchazečů, než je běžná kapacita učeben. Odpadají například starosti s kontrolou funkčnosti počítačů, zabezpečením proti opisování z internetu či stahováním nežádoucích dokumentů. Navíc průběh zkoušky nemůže ohrozit ani výpadek počítačů,“ vysvětlil výhody systému Michal Brandejs, vedoucí vývojového týmu Informačního systému Masarykovy univerzity.

„První přijímací řízení s tímto systémem bylo velice úspěšné. Naskenovalo se celkem 344 testů a výsledky byly k dispozici do hodiny. Nyní se zavádí do e-přihlášek uchazečů, takže je každý uvidí. To nám výrazně šetří čas při komunikaci,“ řekla proděkanka Právnické fakulty MU Jana Jurníková.

Tisková zpráva byla publikována na http://muni.cz/events/calendar/17541062.