BKE_MAE1 Makroekonomie 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Ing. Ondřej Špetík (přednášející)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 6. 3. 16:00–19:50 P106, So 13. 3. 16:00–19:50 P106, So 15. 5. 8:00–11:50 P106
Předpoklady
(! BPE_MAC1 Macroeconomics 1 ) && (! BPE_MAE1 Makroekonomie 1 ) && (! NOWANY ( BPE_MAC1 Macroeconomics 1 , BPE_MAE1 Makroekonomie 1 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V průběhu kurzu by studenti měli získat základní znalosti o fungování ekonomiky na makro úrovni. Seznámí se základními makroekonomickými ukazateli a s jednoduchými modely fungování uzavřené i otevřené ekonomiky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozumět základním makroekonomickým jevům a konceptům,
- aplikovat znalosti z makroekonomie na události v ekonomice,
- diskutovat a prezentovat vlastní názor
Osnova
 • Tři vyučovací bloky, ve kterých jsou probírány následující okruhy
 • 1. měření HDP a inflace (kapitoly 22 a 23)
 • 2. růst HDP (kapitola 24)
 • 3. trh práce a nezaměstnanost (kapitola 26 a kapitola 20)
 • 4. finanční systém a veřejné finance (kapitola 25 a kapitola 12)
 • 5. banky a peněžní systém (kapitola 27)
 • 6. kvantitativní teorie peněz a dopady inflace (kapitola 28)
 • 7. zahraniční obchod (kapitola 9)
 • 8. makroekonomie otevřené ekonomiky I (kapitola 29)
 • 9. makroekonomie otevřené ekonomiky II (kapitola 30)
 • 10. agregátní poptávka a agregátní nabídka (kapitola 31)
 • 11. dopady měnové a fiskální politiky na AD (kapitola 32)
 • 12. vztah inflace a nezaměstnanosti (kapitola 33)
Literatura
  povinná literatura
 • MANKIW, N. Gregory. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1. info
  doporučená literatura
 • SAMUELSON, Paul Anthony a William D. NORDHAUS. Ekonomie. Translated by Martin Gregor. 18. vyd. Praha: Svoboda, 2007. xxiii, 775. ISBN 9788020505903. info
 • HOLMAN, Robert. Ekonomie. 3. aktualiz. vyd. Praha: C.H. Beck, 2002. xxii, 714. ISBN 8071796816. info
Výukové metody
Vyuka v předmětu probíhá formou 3 tutoriálů.
Metody hodnocení
Podmínkou připuštění ke zkoušce je absolvování 2 průběžných testů, zpracování POT, a zpracovaní autokorekčních cvičení v průběhu semestru v předem stanovených termínech. Od studentů se očekává samostudium. Zkouška je písemná.Podmínkou připuštění ke zkoušce je zpracovani POT, průběžných testů a autokorekčních cvičení. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/BKE_MAE1