BKV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
26/0/0. tutoriál 8 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jakub Pejcal (přednášející)
Garance
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 6. 3. 8:00–11:50 P104, So 13. 3. 8:00–11:50 P104
Předpoklady
Žádné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Ekonomika neziskových organizací (EKNO) Předmět navazuje na poznatky získané studiem kurzů Veřejná ekonomie, Ekonomika veřejného sektoru a částečně na kurz Nauka o podniku (možnost komparace fungování podniku v ziskovém a neziskovém sektoru).
student bude umět vysvětlit formy a zdroje existence neziskových institucí, jejich poslání a vzájemné vazby
komplexní hospodaření: student porozumí a bude schopen analyzovat hospodaření konkrétní NNO
student na základě analýzy ukazatelů ekonomiky organizace bude schopen posoudit její udržitelnost a možné směry vývoje
student na modelových situacích bude schopen posoudit schopnosti a možnosti manažera NNO
na základě tržního prostředí bude schopen student navrhnout marketingovou strategii pro konkrétní typ NNO.
Ve cvičeních je přednášená látka procvičována na konkrétních příkladech neziskových organizací různého typu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit principy chování a funkce neziskové organizace;
- vysvětlit základní principy a problémy teoretických přístupů k neziskovému sektoru;
- chápat principy financování neziskového sektoru;
- navrhnout optimální udržitelnou marketingovou a fundraisingovou strategii;
- orientovat se v komplexním poli sociálních a ekonomických vztahů zahrnujících neziskové organizace;
- založit neziskovou organizaci či sociální podnik;
- navrhnout a vysvětlit vhodnou metodu výzkumu společenského fenoménu;
- vytvořit projektový návrh či žádost o finanční podporu
Osnova
 • Tematický plán tutoriálů:
 • 1. Základní informace o kurzu. Vymezení funkcí neziskového sektoru v národním hospodářství. Různé přístupy k vymezení neziskového sektoru.
 • 2. Historie neziskového sektoru. NNO v ekonomických teoriích.
 • 3. NNO v mezinárodním srovnání. Ekonomické ukazatele, zaměstnanost, regionální vzorce neziskového sektoru.
 • 4. Poslání, cíle, funkce a činnosti NNO.
 • 5. Legislativa neziskových organizací.
 • 6. Financování neziskových organizací. Státní dotační politika. Fundraising. Příprava projektů. Financování NNO ze strukturálních fondů EU.
 • 7. Řízení, marketing, komunikace a PR pro NNO. Strategické plánování v NNO.
 • 8. Účetnictví, zdanění, audit, kalkulace pro NNO.
 • 9. Ekonomický rozměr dobrovolné práce v neziskovém sektoru.
 • Tutoriály probíhají obsahově podle uvedených tématických okruhů. Kontrolní testy v 7. a 13. týdnu jsou povinné (viz podmínky ukončení kurzu).
 • Výuka je bloková.
Literatura
  povinná literatura
 • HYÁNEK, Vladimír. Neziskové organizace: teorie a mýty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 132 s. ISBN 978-80-210-5651-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5651-2011. info
 • SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor : organizovaná občanská společnost v České republice. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 372 s. ISBN 9788073676810. info
Výukové metody
tutoriály, společné diskuse, skupinové projekty, samostudium, online konzultace
Metody hodnocení
Požadavky k připuštění ke zkoušce: zpracování projektu řízení vybrané neziskové organizace. Zkouška sestává z obhájení seminární práce a ústní zkoušky.

Před zkouškou je nutno úspěšně napsat dva online testy, půlsemestrální a závěrečný.
Dopustí-li se student u zápočtu nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek ("taháků"), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zápočtu, přeruší učitel test a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Informace učitele
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období. Předmět je vyučován každoročně.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/BKV_ERNO