BPF_FIGR Finanční gramotnost

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Barbora Buchtová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Bohuslava Ellis Doláková (přednášející)
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Předpokladem pro zapsání předmětu je absolvování vstupního testu, formou odpovědníku, který umožní ověřit znalosti studenta před zahájením výuky.
Kurz je otevřen pro všechny studenty Masarykovy univerzity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/120, pouze zareg.: 116/120, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/120
Cíle předmětu
• -Cílem předmětu je studenty nejen naučit znalostem, ale i zvýšit jejich povědomí a pochopení témat, která podpoří rozvoj úrovně jejich finanční gramotnosti. Studenti se naučí využívat nástroje, jež by měli implementovat do svého finančního chování a budou rozvíjet i jejich dovednosti v oblasti financí a finanční gramotnosti. Takto navržený rámec předmětu podporuje i zvýšení finančního sebevědomí a důvěry ve své schopnosti, které pomohou studentům rozpoznat a eliminovat vnější negativní vlivy a klamavé praktiky používané ve finančním prostředí. Studenti budou také motivováni se starat o své finanční záležitosti a podpořeni v rozvoji zdravých finančních návyků a postojů, které je budou provázet i v reálném životě a přispívat k jejich finanční soběstačnosti.

• -Dále se studenti seznámí s podstatou finanční gramotnosti a témata (viz níže výstupy z učení a sylabus), jež jsou pro dnešního finančně gramotného jedince potřebná. Studenti předmětu se mohou aktivně zapojit do činnosti organizací, které řeší otázku finanční gramotnosti. Účast studentů při průzkumech finanční gramotnosti jim lépe pomůže pochopit co vše je zapotřebí v oblasti finanční gramotnosti zlepšit.

• -Předmět je určen studentům všech fakult MU, které zajímá, jak nakládat se svými penězi, jak se orientovat v nabídce finančních produktů a jak dosahovat svých finančních cílů. • -Cílem předmětu je seznámit studenty s informacemi, které jim umožní vytvořit individuální finanční plán a získají znalosti využitelné pro poskytování poradenské podpory mezi nízko-příjmovým obyvatelstvem a zvyšovat tak finanční gramotnost dospělých v ČR.

• -Studenti získají znalosti formou modelových příkladů reálné funkce jednotlivých produktů a posouzení vhodnosti pro vybraný typ cílové skupiny. Studenti se sami budou na výuce podílet, budou vyhledávat jednotlivé produkty, porovnávat jejich výhodnost a parametry přizpůsobovat na míru jejich potřebám. V neposlední řadě tedy absolventi budou schopni lépe plánovat finanční hospodaření své a svého okolí a být jim nápomocni při řešení problémů spojených s potřebou finanční gramotnosti a zapojit se do pomoci svým spoluobčanům.
Výstupy z učení
Učební výstupy jsou rozděleny do několika bloků/kategorií, jež zahrnují:

Peníze a transakce • Studenti by měli chápat, jaké jsou formy peněz, jak se mění hodnota peněz v čase. • Nakládat s penězi v hotovostní i v elektronické podobě, využívat online nástroje pro uskutečnění transakcí, a vědět, jak snížit dopad inflace na své úspory. • Znát druhy příjmů, maximalizovat užitek ze svého příjmu, možnosti kariérního růstu, změnou specializace či implementací svého podnikatelského nápadu. • Umět se bránit agresivním prodejním taktikám a vyhýbat se nepotřebným prodejním nabídkám.

Plánování a řízení financí • Studenti budou schopni analyzovat své příjmy a výdaje, sestavit si svůj rozpočet, osobní finanční výkazy a naučit se je využívat v každodenním životě. • Budou motivováni k dodržení stanovených plánů a schopni aktivně řídit a monitorovat své finance, snížit variabilní výdaje a stanovit své priority. • Stanovit své finanční cíle a akční kroky k jejich implementaci. • Sestavit osobní finanční plán a upravit ho na základě aktuálních potřeb a životní situace.

Spoření a investování • Benefity spoření, stanovení limitů pro výdaje, vytváření rezerv na nečekané výdaje a jak efektivně spořit. Vědět, jaký je rozdíl mezi spořením a investováním. • Vztah mezi výnosem a rizikem, co je to likvidita. Posoudit, zda daný cíl je možno dosáhnout investováním. Rozlišit typy investic a posoudit jejich rizikovost. • Vybrat nejvhodnější typ investice vzhledem ke zvolenému finančnímu cíli, investičním horizontu, postoje investora k riziku, a další. • Znát způsoby zachování bohatství a tvorby dlouhodobého finančního plánování. Být schopni se adekvátně připravit na důchod a znát svoje finanční možnosti.

Půjčky a dluhový management • Studenti budou chápat důsledky zadlužení a snížení jejich budoucího disponibilního příjmu. Rozlišit jednotlivé typy půjček, jejich náležitosti, na co si dát pozor, výhody a nevýhody. • Náležitosti a fungování dluhových produktů, spotřebitelských půjček, kreditních karet. • Způsob a fungování hypoték, žádost o hypoteční úvěr. • Vědět, jak postupovat v případě neschopnosti splácet. Umět odhadnout náklady úvěru, výši splátek, srovnat nabídky a vybrat nejvhodnější možnost vzhledem k okolnostem. • Vědět, jaké jsou dopady změny úrokové míry a dalších faktorů. Chápat zodpovědnost, kterou s sebou úvěr nese, a následky v případě nedodržení závazků. Bankrot a exekuce, práva dlužníků.

Finanční a právní prostředí • Studenti budou schopni analyzovat finanční prostředí, ve kterém se nacházejí. Chápat ekonomické aspekty. • Rozumět roli regulatorních orgánů a znát povinnosti poskytovatelů finanční služeb. • Znát svá práva v oblasti ochrany spotřebitele a vědět, kde vyhledat potřebné informace či odbornou pomoc. • Schopni vybrat finanční produkty z dnešní široké nabídky komplexních finančních produktů. • Umět převzít zodpovědnost za své chování a chápat důsledky svých finančních rozhodnutí. • Vědět se bránit klamavým praktikám a podvodům. Vzdělávat se, aby se stali informovanými spotřebiteli znalými svých povinností a práv.

• Výstupy z učení jsou založeny na mezinárodním standardu a kompetenčního rámce G20/OECD INFE týkajícího se finanční gramotnosti.
Osnova
 • 1) Úvod do problematiky Finanční gramotnost a její význam pro společnost
 • 2) Finanční plánování
 • 3) Peníze a transakce, Money Management
 • 4) Spoření a investování
 • 5) Dluhový management, hypotéky
 • 6) Zajištění na stáří
 • 7) Práva v oblasti ochrany spotřebitele
 • 8) Finanční arbitr
 • 9) Exekuce, jak na dluhy
 • 10) Sociální systém a dávky
 • 11) Životní situace a jejich řešení
 • 12) Vyhodnocení aktivit a seminárních prací
 • 13) Závěrečné hodnocení a diskuze
Literatura
  povinná literatura
 • GITMAN, Lawrence J, Michael D JOEHNK a Randall S BILLINGSLEY. Personal financial planning. 13th ed. South-Western Cengage Learning, 2014. ISBN 978-1-111-97163-2. info
  doporučená literatura
 • BRABEC, Jiří. Finanční gramotnost : srozumitelně a bez překážek. Edited by Jan Šimek. 2. vyd. Plzeň: ABC Finančního vzdělávání, 2012. 90 s. ISBN 9788090505704. info
 • KOCIÁNOVÁ, Helena. Finanční gramotnost v kostce, aneb, Co vás neměl kdo naučit. Olomouc: Anag, 2012. 151 s. ISBN 9788072637676. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a Luboš SMRČKA. Finanční vzdělávání pro střední školy : se sbírkou řešených příkladů na CD. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011. xix, 312. ISBN 9788074000089. info
 • NOVESKÝ, Ivan. Slabikář finanční gramotnosti : učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti. 1. vyd. Praha: Cofet, 2009. 448 s. ISBN 9788025442074. info
Výukové metody
Aktivní účast na hodinách, prezentace daných témat, vypracování zadaných úkolů, aktivní spolupráce při šíření finanční gramotnosti.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Předpokladem pro udělení zápočtu je: 1) absolvování testů finanční gramotnosti formou odpovědníků, 2) aktivní účast na hodinách (80% prezence), 3) průběžné plnění zadaných úkolů, 4) zpracování seminární práce a spolupráce při šíření finanční gramotnosti.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1456/jaro2014/BPF_FIGR/index.qwarp
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/BPF_FIGR