PJI3N Jazyk I/3 - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2005
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná (přednášející)
Mgr. Petra Sojková (přednášející)
Garance
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PJI3N/01: St 8:30–10:05 S306, H. Hušková
PJI3N/02: St 10:15–11:50 S313, Z. Kuchařová Kalná
PJI3N/03: St 10:15–11:50 S306, H. Hušková
Předpoklady
PJI2N Jazyk I/2 - N
Úspěšné absolvování předmětu PJI2N.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jazyk I-a-a (JIZ) Ve třetím semestru se navazuje na učivo z 1. ročníku. Cyklicky se rozšiřují již probraná témata a přidávají se nová ze specializovanějších oblastí. Základní dovednosti se dále diverzifikují a studenti mají aplikovat své znalosti při hraní rolí, simulaci vyjednávání a při obchodních jednáních. Ohnisko zájmů se přesune na formální a stylistickou přesnost jazykového vyjadřování. Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích, nejméně 60% úspěšnost při závěrečném testu a seminární překlad..
Osnova
  • 1. Požadavky k zápočtu, úvod do prezentace Firma I, Kap. 5, A 4,5,6,7 Npk , slov. zás. L 9, cv. 1-5/73,74 2. Firma I,Kap. 5, A 8,9,10, Organigramme Npk slov. zás. Das Abkommen, G: vedl. věty je-desto, als-ob, cvič. 6/74 Firma I, Kap. 5, A 12 dú. 3. Firma I, Kap. 5, A 14 + opak. Versicherung, Kap. 4/B2, A 17,18,20 Bl Führungsstile, B1/2,3,4 Dú.: slov.zás. Npk L 10 4. Firma I, Kap. 5, B-l/ 7,8, B3/1, opak Firma I, Kap. 5 Npk L 10, text poslech, otázky, cv. 2,3,4,5/79-80 5. Firma II, Kap. 1, A-1/1,3,4,5,6 A2/ 1,2,3,4,5 Npk opak inf. vazeb, vazby ohne/statt+zu, cv. 6/80 Dú: pročíst Firma II, Kap. 1, A-1/7-11, slov. zás. Npk L 11 6. Firma II, Kap. 1, A-2/ 8, 12, B-1/1,2,3,4,5 Npk: opak: Lizenz, Lizenzvertrag, slov. z. s. 84 Dú: B-1/5,6,7, Npk : slov. z. L 11 7. Firma II, Kap. 1, B-1/ 9,10,11, B-2/1,2,3,4 Npk: text L 11, výběr cv. , rozšíření slov.z. s. 92 Dú.: B-3/ la,b,c s. 30-31 8. Firma II, Kap. 1, B-3/ 2, B-4/1,2,8 10- dle pokročilosti skupiny, Npk: rozšíření slovní zásoby Kredit, s. 99-100 Dú: B-4/6,7 9. Firma II, Kap. 1, B-5 Finanzierung l-5 Opakování Kap. 1, Wörterliste ergänzen, Test 10. Firma II, Kap. 2, A 1, 2,3,4,5,6, W: Vertrag Einführung in die Korrespondenz: Npk: S. 115-116 11. Firma II, Kap. 2, A 7,8,9,10 Npk: Anfrage, S. 117 + Bausteine, Auswahl 12. Firma II, Kap. 2, A 11-19 Wiederholung 13. Test
Literatura
  • GRABMÜLLER, Marek, Jaroslav BŘEZINA a Jan VÁPENÍK. Firma :němčina pro podnikový management. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 1999. 182 s. ISBN 80-86073-54-8. info
  • GRABMÜLLER, Marek, Jaroslav BŘEZINA a Jan VÁPENÍK. Firma :němčina pro podnikový management. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 1997. 159 s. ISBN 80-85427-97-4. info
  • KETTNEROVÁ, Drahomíra a Lea TESAŘOVÁ. Němčina pro komerční praxi. 1. vyd. Praha: Economia, 1991. 255 s. ISBN 80-85378-05-1. info
Metody hodnocení
Seminární forma výuky, požadavky k zápočtu: 80% účast na seminářích, 60% úspěšnost u zápočtového testu, samostatný referát na odborné téma nebo prezentace
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008.