PVPTPO Pracovní trh a politika zaměstnanosti

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2005
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Jílková
Rozvrh
Po 12:50–14:30 P303
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PVPTPO/1: Po 14:35–15:20 P403
PVPTPO/2: Po 15:30–16:15 P403
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 107 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/107, pouze zareg.: 0/107, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/107
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pracovní trh a politika zaměstnanosti (PVPTPO) Předmět navazuje na znalosti ekonomického mechanizmu fungování pracovního trhu získané v předmětu Makroekonomie, případně v předmětu Hospodářská politika a prohlubuje znalosti soudobých neoklasických a institucionálních teorií příčin a "léčby" nezaměstnanosti. Podává systematický výklad principu, nástrojů a účinků "makroekonomické" politiky zaměstnanosti a "mikroekonomické" pasivní a aktivní politiky pracovního trhu. Výklad sleduje vývoj politiky zaměstnanosti a pracovního trhu ve světě a u nás (včetně organizace pracovního trhu a legislativy), hodnotí i její nejnovější tendence v zemích Evropského společenství. Posluchači si procvičí postupy analýzy pracovního trhu a budou seznámeni s principy hodnocení efektivity opatření na pracovním trhu. Požadavky pro připuštění ke zkoušce: seminární práce, přednesený koreferát z vybrané problematiky. Forma zkoušky: test základních znalostí, ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008.