BKR_BAS1 Bakalářský seminář 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Petr Halámek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (cvičící)
Ing. Markéta Novotná, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Struk, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dominika Tóthová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jiří Velinský (cvičící)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
BKR_TEBP Teze bakalářské práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s obsahovými a formálními požadavky na bakalářskou práci. Dalším cílem předmětu je seznámení studentů s nezbytnými teoretickými poznatky a východisky, které jsou potřebné pro zpracování BP, a s metodickými postupy, prostřednictvím kterých je možné řešit problém, jenž je předmětem bakalářské práce.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- podrobně definovat cíle své bakalářské práce;
- navrhnout detailní postup pro zpracování závěrečné práce;
- vyhledat potřebné informační zdroje;
- zpracovat rešerši literárních a jiných zdrojů týkajících se zvoleného tématu;
- používat základní zásady psaní odborného textu a uvádění zdrojů.
Osnova
  • Náplň bakalářského semináře je určena na základě individuálních konzultací s vedoucím práce. Práce studenta spočívá zejména ve studiu odborných zdrojů, zpracování literární rešerše a navržení dalšího postupu zpracování závěrečné práce.
Literatura
    povinná literatura
  • http://www.econ.muni.cz/t619/
    neurčeno
  • NEKUDA, Jaroslav a Antonín SLANÝ. Moderní informační zdroje diplomových a doktorských prací v oblasti sociálně-ekonomických věd. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 100 s. ISBN 8021026464. info
  • NEKUDA, Jaroslav a Antonín SLANÝ. O metodice zpracování bakalářských a diplomových prací v ekonomických oborech a vhodných informačních zdrojích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 97 s. ISBN 8021014466. info
Výukové metody
Student má povinnost kontaktovat vedoucího své bakalářské práce a konzultovat postup při zpracování závěrečné práce. Další výuka probíhá formou individuálních konzultací studenta s vedoucím jeho práce.
Metody hodnocení
Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní účast na konzultacích s vedoucím BP a předložení 15 - 20 stran kvalitního textu, který bude obsahovat zejména teoreticko-metodickou část a předpokládanou strukturu dalších částí práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 4 hodiny.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KRKBP.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.