BKV_TEBP Bachelor Thesis

Faculty of Economics and Administration
Autumn 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught online.
Teacher(s)
Mgr. Laura Fónadová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martin Guzi, Ph.D. (lecturer)
prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Jana Biskupová
Supplier department: Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Prerequisites (in Czech)
(! NOW ( BKV_BAPR Bachelor Thesis )&&(! BKV_BAPR Bachelor Thesis ))
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to get student acquainted with the methodology of the thesis writing. Student is able - with assistance of the supervisor - to formulate research project of the final theses, present the thesis as well as its contribution.
Learning outcomes
At the end of this course, students should be able to: • - formulate thesis objectives and set proper research goals, • - choose relevant methods to work up the thesis, • - identify and summarize relevant information and literature sources, • - with assistance of the supervisor formulate research project of the final theses
Syllabus
 • The course is designed as students’ individual consultations with their supervisors with respect to the finalization the official research project proposal.
Literature
  required literature
 • Aktuální studijní materiály předmětu Akademické psaní. https://www.econ.muni.cz/akap
 • http://www.econ.muni.cz/t619/
  recommended literature
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ, Colin KIMBRELL and David SCHÜLLER. Academic English - Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce (Academic English). 2. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2018. 224 pp. ISBN 978-80-271-0842-8. info
 • FRANCÍREK, František. Absolventská práce : co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 2. Praha: Ingenio et Arti, 2013. 62, 51. ISBN 9788090528734. info
 • TICHÁ, Michaela. Průvodce psaním závěrečných prací : (nejenom pro ekonomy). Vydání první. Ostrava: Institut vzdělávání Sokrates, 2013. 150 stran. ISBN 9788086572772. info
 • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 9788074310027. info
Teaching methods
The course typically takes the form of individual consultations with the supervisor. According to specific instructions from the supervisor, a presentation or defense of the thesis may also be a part of the course.
Assessment methods
There are two requirements students have to fulfill the condition of active attendance at individual consultations and finalization of the official research project proposal of the thesis
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
General note: Předmět Teze bakalářské práce si nezapisují studenti, kteří mají téma bakalářské práce zadáno před lednem 2014.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/autumn2020/BKV_TEBP