BKV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jakub Pejcal (přednášející)
Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Marek Vyskočil (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 27. 2. 12:50–16:15 P103, So 19. 3. 8:30–11:50 P103
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ekonomika a řízení neziskových organizací (DSRI) Předmět navazuje především na poznatky získané studiem kurzů Veřejná ekonomie, Veřejné finance, Ekonomika veřejného sektoru, Management a Právo pro ekonomy a také bere v úvahu zkušenosti studentů získané z praxe v organizacích neziskového sektoru. V první čtyřhodinové konzultaci je věnována pozornost příčinám existence neziskových organizací, jejich identifikaci postavení v národním hospodářství a také podrobnému výkladu požadavků na vypracování seminární práce, jejíž kvalita předurčuje i klasifikaci znalostí z tohoto předmětu. Druhý seminář je věnován typologii neziskových organizací ve vztahu k jejich poslání a základním charakteristikám jejich legislativy, ekonomiky, řízení a financování. Další dva tutoriály jsou zaměřeny na deskripci a používání jednotlivých nástrojů řízení včetně strategického plánování, základů z účetnictví, kalkulací, rozpočetnictví a daní. Použití jednotlivých nástrojů řízení v praxi je dokumentováno v přednesených seminárních pracích. Požadavky ke zkoušce: vypracování seminární práce. Forma zkoušky: písemná s následnou diskusí nad seminární prací.
Osnova
  • • 1Základní informace o kurzu. Vymezení funkcí neziskového sektoru v národním hospodářství. Různé přístupy k vymezení neziskového sektoru. • 2Historie neziskového sektoru. NNO v ekonomických teoriích. • 3NNO v mezinárodním srovnání. Ekonomické ukazatele, zaměstnanost, regionální vzorce neziskového sektoru. • 4Poslání, cíle, funkce a činnosti NNO. Tématický plán přednášek: • Občanská sdružení - legislativa, ekonomické charakteristiky, perspektivy. • 5Nadace a nadační fondy - legislativa, funkce v neziskovém sektoru, ekonomické charakteristiky, perspektivy. • 6Obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby - legislativa, funkce v neziskovém sektoru, ekonomické charakteristiky, perspektivy. • 7Financování neziskových organizací. Státní dotační politika. • 8Fundraising. Příprava projektů. • 9Financování NNO ze strukturálních fondů EU. • 10Řízení, marketing, komunikace a PR pro NNO. Strategické plánování v NNO. • 11Účetnictví, zdanění, audit, kalkulace pro NNO. • 12Přednáška externisty, vedoucího pracovníka vybrané významné NNO. • 13Ekonomický rozměr dobrovolné práce v neziskovém sektoru. • Přednášky a semináře probíhají obsahově podle uvedených tématických okruhů. Kontrolní testy v 7. a 13. týdnu jsou povinné (viz podmínky ukončení kurzu). • Semináře jsou rozděleny na třináct bloků.
Literatura
    povinná literatura
  • REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2001. 177 s. ISBN 80-86119-41-6. info
    doporučená literatura
  • ŠKARABELOVÁ, Simona. Když se řekne nezisková organizace. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 130 s. Příručka. ISBN 80-210-3031-3. info
Metody hodnocení
Samostudium, konzultace, resp. přednášky. Zkouška se skládá z obhajoby seminární práce a ústní zkoušky. Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Informace učitele
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období. Předmět je vyučován každoročně.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.