DXE_HOPO Hospodářská politika

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
24/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Fitzová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Přikrylová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 16. 3. 12:00–13:50 S307, Út 13. 4. 12:00–13:50 S307, Út 11. 5. 12:00–13:50 S307
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dikuse základních teoretických, praktických a metodologických principů hospodářské politiky.
Výstupy z učení
- naučit se diskutovat základní principy hospodářské politiky - pochopit a diskutovat hlavní teoretické, praktické a metodologické záměry výzkumného článku/odborného workshopu v oblasti hospodářské politiky - být schopen prezentovat a obhajit hlavní myšlenky svého výzkumného záměru - být schopen napsat recenzi
Osnova
  • Studenti se aktivně účastní 4 - 6 workshopů/seminářů, které jsou organizovány (případně nahrány) v daném semestru. Typická témata výzkumných workshopů zahrnují: - analýza nákladových funkcí v (regulovaném) odvětví - regulace - politika hospodářské soutěže - makroekonomická politika - daně a fiskální politika - železniční ekonomie a politika
Literatura
    doporučená literatura
  • ATKINSON, B.; BAKER, P.; MILWARD, B. Economic Policy. Basingstoke: Macmillan, 1996. ISBN 0-333-65047-6.
  • SLANÝ, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2003, xiii, 375. ISBN 80-7179-738-3. info
Výukové metody
workshopy, semináře, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Zkouška ústní. K připuštění ke zkoušce odevzdání jedné recenze absolvovaného semináře a jeden rozpracovaný článek vycházející obsahově z dizertační práce. Zkouška má podobu individuální rozpravy nad oběma dokumenty.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: odevzdání odborného článku
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka bude probíhat v blocích dle rozvrhu, dále formou konzultací přípravy odborných článků.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.