M005 Teorie množin I

Fakulta informatiky
zima 1997
Rozsah
2/1. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
doc. RNDr. Josef Niederle, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc. (přednášející)
Garance
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Výroková logika: výrokové formule, pravdivost, disjunktivní normální forma
  • Množiny: množiny, podmnožiny, sjednocení, průnik, kartézský součin
  • Zobrazení: zobrazení, prostá zobrazení, zobrazení na, bijekce, inverzní zobrazení, skládání zobrazení, mohutnost množiny, Cantorova věta, mohutnosti číselných množin
  • Relace: relace mezi množinami, skládání relací, inverzní relace, relace na množině, tranzitivní obal, relace ekvivalence, rozklady, konstrukce celých a ra\-cio\-nál\-ních čísel
  • Uspořádané množiny: uspořádané množiny, předuspořádané množiny, úplné svazy, věta o pevném bodě, konstrukce reálných čísel
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1995, zima 1996, podzim 1998, podzim 1999, jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002.