PV121 Computer Music I

Faculty of Informatics
Autumn 2003
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: k (colloquium). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Rudolf Růžička (lecturer), doc. Ing. Jan Staudek, CSc. (deputy)
Guaranteed by
doc. Ing. Jan Staudek, CSc.
Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics
Timetable
each odd Thursday 18:00–19:50 A107
Prerequisites
! P121 Computer Music I
No preliminary education in music required.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět poskytne základní znalosti v oblasti využití počítače v hudbě. Prohloubí u studentů vědomosti z dějin počítačové tvorby v oblasti umění i v algoritmizaci a programovaní hudebně kompozičních postupů. Seznámí je s profesionálními programy pro vznik, úpravy, notaci a reprodukci zvuků a s elektroakustickou a počítačovou hudbou jako uměleckou tvorbou i s jejím uplatněním jako součástí počítačových her a animace.
Syllabus
 • Mathematics and music
 • Foundations of musical theory and acoustics
 • History of computer-aided music
 • Computer utilization in musical theory
 • Computer-based musical analysis
 • Random processes and AI in creative computer composition
 • Score coding
 • Algoritmized composition and programming
 • Theoretical training for computer compositing
 • Software for music composing, editing, notation and reproduction
 • Electro-acoustic and computer music
 • Computer music utilized in computer games
 • Reception and interpretation of selected pieces of contemporary music
Literature
 • http://www.fi.muni.cz/~qruzicka/bibl.html
Assessment methods (in Czech)
Studenti mají možnost zapojit se do výuky formou samostatného předvedení vlastní práce s hudebním programem a jeho stručným popisem, který bude v hypertextu zveřejněn na stránce předmětu tak, aby sloužil pro informaci o použití programu a práci s ním i jiným studentům. Vybraný hudební program může být vlastním programem studenta nebo také vhodným komerčním programem vytvořeným pro amatérské nebo profesionální použití v práci hudebního skladatele, uživatele, upravovatele či počítačového odborníka. Student tímto způsobem získá ukončení studia předmětu kolokviem. Student, který má zájem o získání zápočtu plus ukončení, vypracuje krátkou textovou zprávu o průběhu výuky.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught annually.
Teacher's information
http://www.fi.muni.cz/~qruzicka
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2003, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/autumn2003/PV121