IV100 Paralelní a distribuované výpočty

Fakulta informatiky
podzim 2010
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Rastislav Královič, Ph.D. (přednášející), prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. (zástupce)
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.
Rozvrh
každé liché pondělí 16:00–19:50 B011
Předpoklady
IB002 Návrh algoritmů I
absolvování kursu IB002 (Návrh algoritmů) povinné a kursu PB152 (Operační systémy) doporučené.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/70
Mateřské obory/plány
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cieľom kurzu je na vybraných problémových okruhoch predstaviť problematiku distribuovaných algoritmov. Študent sa oboznámi so základnými pojmami, problémami a prístupom k ich riešeniu. Vybraná skupina problémov a algoritmov na ich riešenie poskytne prehľad o technikách používaných v distribuovaných algoritmoch a tiež poukáže na súvis kvality riešenia, resp. riešiteľnosti či neriešiteľnosti týchto problémov v závislosti od typu prostredia.
Osnova
  • Pojem distribuovaného systému a distribuovaného algoritmu. Hlavní rozdíly oproti centralizovaným systémům a architekturám.
  • Komunikační protokoly. Alternating-bit protokol, sliding-window protokol.
  • Směrovací algoritmy. Směrovací tabulky a algoritmy pro jejich konstrukci. Floyd-Warshallův algoritmus, algoritmus pro nalezení nejkratší cesty.
  • Distribovaný problém vzájemného vyloučení. Distribuovaná volba. Topologie kruhu a obecná topologie. Vliv synchronizace a smyslu pro orientaci.
  • Detekce distribuovaného ukončení. Dijkstra-Scholtenův algoritmus.
  • Problém Byzantské dohody a jeho (ne)řešitelnost v různém prostředí.
Literatura
  • BARBOSA, Valmir C. An introduction to distributed algorithms. Cambridge: MIT Press, 1996. xiii, 365. ISBN 0262024128. info
  • LYNCH, Nancy A. Distributed algorithms. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1996. xxiii, 872. ISBN 1-55860-348-4. info
  • TEL, Gerard. Introduction to distributed algorithms. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. xii, 534. ISBN 0521470692. info
  • LEIGHTON, Frank Thomson. Introduction to parallel algorithms and architectures :arrays, trees, hypercubes. San Mateo: Morgan Kaufmann Publishers, 1992. xviii, 831. ISBN 1-55860-117-1. info
Výukové metody
teoretická výuka doplněna individuálním procvičováním probíraných technik
Metody hodnocení
Kurz prebieha formou prednášky. Ukončený je písomnou skúškou, prípadne doplnenou ústnou skúškou.
Vyučovací jazyk
Slovenština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.