PV198 Aplikace jednočipových počítačů

Fakulta informatiky
podzim 2015
Rozsah
2/0/1. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (náhr. zkoušející)
RNDr. Martin Veškrna (přednášející)
RNDr. Filip Mravec, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 10:00–11:50 A415
Předpoklady
Předpokladem pro úspěšné studium je absolvování předmětů PV170, PV172 a PB161.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je porozumět a aktivně zvládnout teoretické poznatky a praktické postupy sloužící pro popis a pro aplikaci jednočipových mikroprocesorů a mikropočítačů.
Osnova
 • Programování jednočipových počítačů:
 • základní konstrukce a pojmy programovacího jazyka
 • řídicí struktury (booleovské výrazy, podmínky, cykly)
 • bitové operace a bitová pole
 • terminálový vstup a výstup
 • práce se soubory
 • funkce a práce s pamětí
 • ukazatele
 • jedno a vícerozměrná pole, řetězce
 • struktury, uniony a výčtové typy
 • Programové ovládání periferií:
 • sériový kanál (RS232)
 • LED, bargraph, přepínače, tlačítka, posuvné registry
 • textový LCD displej
 • grafický LCD displej
 • podsystém přerušení
 • čítače a časovače
 • práce s ADC a PWM
 • práce s paměťovými prostory (paměť RAM, EEPROM, FLASH)
 • Rady do praxe:
 • diagnostika jednočipových mikropočítačů
 • pokročilé použití vývojových nástrojů
 • ladění programů
 • bezpečné programování
 • správa SW projektů
Literatura
 • Pavel Herout: Učebnice jazyka C 1 díl. 4 vydání, Kopp, České Budějovice 2005
Výukové metody
Teoretická příprava a projekt korespondující se zamýšlenými výstupy učení.
Metody hodnocení
Během semestru bude zadána samostaná práce, jejíž výsledky budou součástí závěrečného hodnocení. Závěrečné hodnocení má formu ústní zkoušky skložené ze tří částí:
1) obhajoba projektu zadaného pro samostanou práci,
2) vyřešení jednoduchého příkladu,
3) ústní odpověď na teoretickou otázku z přehledu témat ke zkoušce.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět se zabývá třemi samostannými oblastmi. V každé části je výuka rozdělena na část teoretickou a praktickou. Praktická část bude probíhat na technickém a programovém vybavení v Laboratoři architektury a konstrukce číslicových počítačů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.