PV217 Service Oriented Architecture

Fakulta informatiky
podzim 2015
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
Bruno Rossi, PhD (přednášející), Ing. Leonard Walletzký, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Jitka Kitner (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 8:00–9:50 C511
Předpoklady
No prerequisites are compulsory. It is recommended to have earned credits in SSME obligatory subjects.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 33 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
At the end of the course students will be able to: explain the meaning of the "Service Oriented" paradigm both from the business and technical point of view;
understand the applicability of SOA design patterns and the meaning of the major SOA implementation technologies;
compare SOA with other architectural paradigms;
analyse requirements towards the creation of a service;
design a service from the analysis phase;
understand the problematics in service design;
understand the problematics in service implementation;
Osnova
 • Introducing service oriented architecture (SOA): SOA definition and concepts, Web services definition;
 • Basics of SOA - Characteristics of SOA - Comparing SOA to client-server and distributed internet architectures - Anatomy of SOA - How components in an SOA interrelate. Principles of service orientation;
 • SOA business aspects: standards of Web services, implementation SOA using Web services, business aspects of SOA and Web services;
 • SOA Design Patterns: patterns for performance, scalability, and availability; Service Consumer patterns; Service integration patterns; SOA anti-patterns;
 • SOAP - Message exchange Patterns - Coordination - Atomic Transactions - Business activities - Orchestration - Choreography - Service layer abstraction - Application Service Layer - Business Service Layer - Orchestration Service Layer;
 • Representational State Transfer (REST);
 • Business-centric SOA - Deriving business services - service modelling - Service Oriented Design - Entity-centric business service design - Application service design - Task centric business service design;
 • SOA Technologies - SOA Tooling - SOA Vendors;
Literatura
  povinná literatura
 • Thomas Erl: Service-Oriented Architecture (SOA): Concepts, Technology and Design, Prentice Hall PTR, August, 2005
  doporučená literatura
 • ROTEM-GAL-OZ, Arnon, E. BRUNO a U. DAHAN. SOA patterns. Manning, 2012. 296 s. ISBN 978-1-933988-26-9. info
 • KRAFZIG, Dirk, Karl BANKE a Dirk SLAMA. Enterprise SOA: service-oriented architecture best practices. Prentice Hall Professional, 2005. 408 s. ISBN 978-0-13-146575-6. info
Výukové metody
Frontal lectures.
Metody hodnocení
Written/oral final examination. Students will need to pass a presentation (case-study based) done in teams towards the end of the course.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.