PV162 Projekt z digitálního zpracování obrazů

Fakulta informatiky
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Martin Maška, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Karel Štěpka, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martin Spurný (cvičící)
prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Předpoklady
SOUHLAS
Předpokládají se znalosti na úrovni kurzu PV131 nebo alespoň PB130.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je posílit schopnost studenta analyzovat reálné problémy z oblasti digitálního zpracování obrazu a nacházet vhodná řešení.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen lépe řešit praktické problémy z oblasti digitálního zpracování obrazu.
Osnova
  • Rozšíření a prohloubení látky přednášené v PV131 a PB130 při řešení konkrétního projektu. Projekty jsou v zásadě tří typů:
  • Programátorský - implementace a testování zadaného algoritmu (ve zvoleném programovacím jazyce)
  • Tvořivý - hledání vhodného řešení zadaného problému
  • Studie - testování a porovnání chování různých algoritmů/implementací na zadaných datech
Literatura
  • Articles published in scientific journals and conference proceedings according to the specification of project leader.
Výukové metody
Student si vybere zadání projektu z nabízených témat, případně navrhne vlastní téma z oblasti digitálního zpracování obrazu. Na projektu pracuje samostatně pod vedením jednoho z vedoucích. Součástí práce je prezentace výsledků na konci semestru ostatním studentům a vedoucím.
Metody hodnocení
Podmínkou získání kolokvia je dokončená práce (zpracovaná data, resp. funkční program), prezentace výsledků a jejich diskuse na semináři.
Navazující předměty
Informace učitele
http://cbia.fi.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.