VV063 Hygiena práce s počítačem

Fakulta informatiky
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
PaedDr. Hana Vrtělová (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 19. 9. 16:00–17:50 A218, St 26. 9. 16:00–17:50 A218, St 3. 10. 16:00–17:50 A218, St 10. 10. 16:00–17:50 A218, St 17. 10. 16:00–17:50 A218, St 24. 10. 16:00–17:50 A218, St 31. 10. 17:00–18:50 posilovna pod Hradem, St 7. 11. 17:00–18:50 posilovna pod Hradem, St 14. 11. 17:00–18:50 posilovna pod Hradem, St 21. 11. 17:00–18:50 posilovna pod Hradem, St 28. 11. 17:00–18:50 posilovna pod Hradem, St 5. 12. 17:00–18:50 posilovna pod Hradem, St 12. 12. 17:00–18:50 posilovna pod Hradem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 34 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na získání základních znalostí v oblasti ergonomie počítačového pracoviště a práce s počítačem. Posluchači jsou seznámeni s prevencí a korekcí zdravotních obtíží vznikajících při dlouhodobém užívání počítače a ovládají základní kompenzační techniky a cvičení. Úspěšným absolvováním posluchači získají následující kompetence: rozumí základním principům ergonomie počítačového pracoviště a používají je v praxi; umí zhodnotit základní podmínky pracovního prostředí, ve kterém se uskutečňuje práce s kancelářskou technikou se zvláštním zřetelem na práci sPC a dovedou formulovat opatření na jejich optimalizaci. Zvládají praktickou korekci fyzické statické zátěže pohybového systému při sedavé práci.
Osnova
  • 1. Teorie: Úvod do problematiky. Ergonomie jako vědní disciplína, ergonomie kancelářského pracoviště I. Praktická část: Optimální držení těla, uvědomění si držení těla, pracovní sektor 2. Teorie: Ergonomie práce s počítačem II. Praktická část: Cvičení na pracovišti, optimální sed, alternativní možnosti sezení 3. Teorie: Biomechanika pohybového systému III. Praktická část: Cvičení na pracovišti 4. Teorie: Funkční anatomie pohybového ústrojí – kosti, svaly IV. Praktická část: cvičení zaměřená na jednotlivé svalové skupiny 5. Teorie: Kapitoly z anatomie, fyziologie krevního oběhu V. Praktická část: cvičení zaměřená na prevenci městnání krve v dolních končetinách a horních končetinách 6. Teorie: Druhy a příčiny svalové dysbalance VI. Praktická část: Testování svalové dysbalance vybranými cviky a polohami 7. Teorie: Pravidla a zásady při cvičení, volba optimálního pohybu a zásady správného pohybového režimu VII. Praktická část: Příklady optimálního pohybu, kompenzační cvičení 8. Teorie: Repetitive strain injury – syndrom z nadměrné jednostranné dlouhodobé zátěže, bolesti zad VIII. Praktická část: Kompenzační cvičení 9. Teorie: Repetitive strain injury - syndrom z nadměrné jednostranné dlouhodobé zátěže, horní končetina IX. Praktická část: Kompenzační cvičení 10.Teorie: Bolest a pohybový systém X. Praktická část: Kompenzační cvičení 11. Teorie: Škola zad XI. Praktická část: Cvičení ke správnému držení těla při různých pracovních činnostech 12. Teorie: Únava a její druhy XII. Praktická část: Relaxační a dechová cvičení 13. Teorie: Psychické aspekty práce s počítačem, syndrom vyhoření XIII. Praktická část: Relaxační a dechová cvičení 14. Teorie: Zátěž očí a okulární potíže při práci s počítačem XIV. Praktická část: Cvičení k odstranění únavy očí 15. Teorie: Výživa při sedavém zaměstnání. XV. Praktická část: Hodnocení vlastní výživy vzhledem k výživovým doporučením
Literatura
  • S. Gilbertová - O. Matoušek, Ergonomie: optimalizace lidské činnosti. Praha: Grada, 2002 - 239 s. ISBN 80-247-0226-6
  • Glivický, V., Hladký, A. Škodí počítač našemu zdraví? 1. vyd. Praha: Codex Bohemia, 1995. 103 s. ISBN 80-901683-8-8.
  • Kombercová, J., Svobodová, M. Autorehabilitační cvičení. Cvičení, masáže, strava, akupresura, autoterapie páteře, biorytmy. 2. vyd. Olomouc: Fontana, 2000. ISBN 80-901989-9-6.
  • Phea Sant, S. Ergonomics, Work and Health. London : The Maxmillan Press LTD, 1991. ISBN 0-333-48997-7
  • Rašev, E. Škola zad. Praha : Directa, 1992. 222 s. ISBN 80-900272-6-1
Výukové metody
teoretická příprava, praktické cvičení
Metody hodnocení
písemný test, kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.