PV240 Základy marketingu služeb

Fakulta informatiky
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. Mouzhi Ge, Ph.D. (přednášející)
Ing. Leonard Walletzký, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 12:00–13:50 D2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
To give a comprehensive overview of the concept and content of service marketing. To develop a unified, primary knowledge required for university studies. During the course of the semester students will familiarize themselves with complex service marketing tools, their potential application and limitations. The course explains the role and the importance of the empirical data for forecasting desires and demands of consumers. Students will get insight into the practical gathering of information and their interpretation: the course leads the students through the process which starts with the formulation of the research question, continues with the collection and processing of data, and ends with the summary and evaluation of results.
Výstupy z učení
Student will understand:
- how to design the marketing strategy
- basic concepts of maketing mix
- how to plan, realize and analyze the marketing survey - the ways of unusual ways of the marketing (guerilla marketing, niche marketing)
Osnova
 • Obsah předmětu:
 • 1. Základní principy a význam marketingu (dotace 2/0) Marketing jako práce s informacemi
 • 2. Marketingové řízení (dotace 2/0)
  Marketingové řízení
  Marketingové strategie
  Marketingový plán

  3. Marketingové prostředí a analýza portfolia (dotace 2/0)
 • 4. Marketingová informační soustava ve službách (dotace 6/0)
  Předmět marketingového průzkumu a jeho operacionalizace
  Techniky sběru a zpracování marketingových informací
  Vymezení a výběr jednotek marketingového průzkumu
 • 5. Marketingové postupy (dotace 4/0)
  Chování zákazníka
  Segmentace trhu
 • 6. Marketingový mix (dotace 6/0)
  Produkt
  Cena
  Distribuce
  Marketingová komunikace
  Lidé
 • 7. Specifika marketingu služeb (dotace 2/0)
Literatura
  doporučená literatura
 • FORET, Miroslav. Marketing pro začátečníky. 3. aktualizované vydání, Brno: EDIKA, 2012, 184 s. ISBN 978-80-266-0006-0
 • FORET, M. Marketing pro začátečníky. 3. aktualizované vydání, Brno: EDIKA, 2012, 184 s. ISBN 978-80-266-0006-0
 • FORET, M. Marketingový průzkum – Poznáváme svoje zákazníky. 2. aktualizované vydání, BizBooks, Brno 2012, 116 s., ISBN 978- 80 - 265 - 0038 – 4
 • FORET, Miroslav. Marketing pro začátečníky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008. viii, 152. ISBN 9788025119426. info
 • FORET, Miroslav, Petr PROCHÁZKA a Tomáš URBÁNEK. Marketing : základy a principy. Vyd. 2. Brno: Computer Press, 2005. vi, 149. ISBN 8025107906. info
 • FORET, Miroslav a Jana STÁVKOVÁ. Marketingový výzkum : jak poznávat své zákazníky. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 159 s. ISBN 8024703858. info
  neurčeno
 • FORET, M. Marketing research. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 72 s. ISBN 978-80-7375-592-8.
Výukové metody
Látka je dostupná v doporučené studijní literatuře. Proto budou jednotlivá témata probírána na přednáškách spíše formou společných diskusí a hledání odpovědí na otázky studentů. Dále budou procvičována na konkrétních příkladech a ve vlastní v seminární práci. Předpokládá se aktivní přístup studentů v průběhu celého semestru. Ve výsledném hodnocení předmětu bude zohledněna i úroveň vlastní seminární práce i aktivní účast na přednáškách.
Metody hodnocení
Průběžné hodnocení na přednáškách po dobu semestru. Závěrečná zkouška je ústní, případně písemná.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.