M006 Teorie množin

Fakulta informatiky
jaro 2000
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Zelinka, Dr. (přednášející)
Mgr. Martin Ander, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
M005 Základy matematiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Úplné svazy: distributivní svazy, usměrněné podmnožiny, úplné uspořádané množiny, kompaktní prvky, algebraické svazy, součin svazů
  • Mohutnost množiny: Cantorova-Bernsteinova věta, mohutnosti číselných množin, pojem kardinálního čísla
  • Dobře uspořádané množiny: dobře uspořádané množiny, isomorfismy dobře uspořádaných množin, transfinitní indukce, operace s dobře uspořádanými množinami
  • Ordinální čísla: ordinální čísla, uspořádání ordinálních čísel, ordinální aritmetika, spočetná ordinální čísla
  • Axiom výběru: axiom výběru, princip dobrého uspořádání, princip maximality, užití axiomu výběru.
Literatura
  • Rosický, Jiří, Teorie množin, učební text, 1996, Masarykova univrazita v Brně
  • KOLÁŘ, Josef, Olga ŠTĚPÁNKOVÁ a Michal CHYTIL. Logika, algebry a grafy. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 434 s. info
  • BALCAR, Bohuslav a Petr ŠTĚPÁNEK. Teorie množin. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. 412 s., 6. info
  • FUCHS, Eduard. Teorie množin [Fuchs, 1974]. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1974. 176 s. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 1996, léto 1997, léto 1998, jaro 1999, jaro 2001, jaro 2002.