PV158 Speech signal processing

Faculty of Informatics
Spring 2008
Extent and Intensity
2/1. 3 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: k (colloquium), z (credit).
Teacher(s)
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (lecturer), doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc. (deputy)
Guaranteed by
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Department of Machine Learning and Data Processing - Faculty of Informatics
Contact Person: doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc.
Timetable
Thu 8:00–9:50 B411, Thu 10:00–10:50 B117
Prerequisites (in Czech)
Výuka probíhá na FIT VUT dle rozvrhu http://www.fit.vutbr.cz/study/course-l.php?id=6007.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Applications of speech processing, digital processing of speech signals, production and perception of speech, introduction to phonetics, pre-processing and basic parameters of speech, linear-predictive model, cepstrum, fundamental frequency estimation, coding - time domain and vocoders, recognition - DTW and HMM
Syllabus
 • Informational contents of written and spoken form of speech.
 • Techniques of signal processing applied to speech: Fourier transform, z-transform, linear filtering.
 • Time domain and frequency domain behavoir of linear systems.
 • Signal processing model of speech production.
 • Excitation and filter.
 • Determination of parameters using linear prediction.
 • LPC coefficients and derived parameters (PARCOR, LAR,...).
 • Speech analysis using short-time Fourier transform (STFT): filter-bank interpretation, computation using fast Fourier transform (FFT).
 • Cepstral analysis.
 • Parameterization with perceptually warped frequency axis.
 • Fundamental frequency determination.
 • Features for speech processing, criteria of choice.
 • Measures of similarity between speech segments.
 • Speech coding: waveform and parametric vocoders.
 • Excitation modeling (CELP).
 • Phonetic vocoders.
 • Speech recognition: Hidden Markov Models (HMM).
 • HMM training and HMM decoding.
 • Extension of HMMs to continuous speech recognition.
 • Statistical language models.
 • The studied methods are experimentally exercised in computer laboratories (Matlab).
Literature
 • PSUTKA, Josef. Komunikace s počítačem mluvenou řečí. Praha: Academia, 1995. 287 s. ISBN 8020002030. info
 • RABINER, Lawrence R. and Biing-Hwang JUANG. Fundamentals of speech recognition. Englewood Cliffs: Prentice Hall PTR, 1993. xxxv, 507. ISBN 0-13-015157-2. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka: týdně 2h přednáška, 1x 14 dní 2h počítačových cvičení Matlab.
Podmínky pro ukončení kursu: zápočet - úspěšně absolvovaný test v posledním počítačovém cvičení, kolokvium - úspěšně absolvovaný test v posledním počítačovém cvičení A odevzdaný a presentovaný domácí projekt, zkouška - úspěšně absolvovaný test v posledním počítačovém cvičení A odevzdaný a presentovaný domácí projekt A písemná zkouška.
test v počítačovém cvičení - několik jednoduchých příkladů v Matlabu, k disposici libovolné poznámky, literatura, všechny vytvořené funkce. Max. 20 bodů ke zkoušce.
domácí projekt - na výběr z témat na http://www.fit.vutbr.cz/~cernocky/speech/projekty.html registrace během celého semestru, krátká písemná zpráva (4 strany A4), může být i ručně psaná, ústní presentace (10 min.) na poslední přednášce. Max. 20 bodů ke zkoušce.
písemná zkouška - k disposici veškerá literatura a výpočtní technika, . 2 hodiny, 5 teoretických otázek, 5 početních příkladů, po 6 bodech. Max. 60 bodů.
Hodnocení v případě ukončení zkouškou: celkem 100 bodů: 0-39 bodů: 4, 40-59 bodů: 3, 60-79 bodů: 2, 80-100 bodů: 1
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Teacher's information
http://www.fit.vutbr.cz/~cernocky/speech
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Spring 2007.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/spring2008/PV158