IA041 Teorie a specifikace procesů

Fakulta informatiky
jaro 2020
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 17. 2. až Pá 15. 5. St 16:00–17:50 B411
Předpoklady
IA006 Automaty
Znalost problematiky v rozsahu předmětu IA006 - Vybrané kapitoly z teorie automatů, IB107 - Vyčíslitelnost a složitost
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 48 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student má nastudovat, porozumět, prezentovat a aplikovat metody a nástroje používané při modelování, analýze a verifikaci souběžných procesů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto semináře bude student schopen:
rozumět a aplikovat základní techniky používané při modelování, analýze a verifikaci souběžných procesů.
Na základě nabytých znalostí je student schopen odvozovat rozhodnutí relevantní v předmětné oblasti.
Osnova
  • Procesy, přechodové systémy s návěštími a jejich (konečná) specifikace. Operační sémantika. Caucalova a Mayrova hierarchie procesů.
  • Vybrané sémantické ekvivalence procesů na přechodových systémech, jejich vzájemné vztahy (linear time - branching time spectrum).
  • Možnosti algoritmické verifikovatelnosti sémantických ekvivalencí na vybraných třídách nekonečně stavových procesů (equivalence checking) -- nerozhodnutelnost, rozhodnutelnost a složitost.
Literatura
  • BAETEN, J.C.M. a W.P. WEIJLAND. Process Algebra. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 248pp. Cambridge Tracts in Theoret.Computer Science. ISBN 0-521-40043-0. info
  • Handbook of process algebra. Edited by J. A. Bergstra - A. Ponse - Scott A. Smolka. Amsterdam: Elsevier, 2001. xiv, 1342. ISBN 0444828303. info
  • BURKART, Olaf. Automatic verification of sequential infinite-state processes. Berlin: Springer, 1997. 163 s. ISBN 3540639829. info
  • Články z časopisů a sborníků konferencí, dle specifikace vyučujícího
Výukové metody
Jedná se o seminář, kde jako hlavní náplň se předpokládá aktivní účast členů semináře, tj. nastudování a přednesení problematiky (podkapitola z knihy, článek z časopisu, referát z konference atp. -- vesměs psáno v angličtině) zadané po dohodě s vedoucím semináře. Po referátu bude následovat diskuse k problematice. Počet účastníků je omezen.
Metody hodnocení
semináře, aktivní účast (presentace a diskuse)
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/usr/kretinsky/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2006, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2020/IA041