VV040 Divadelní hra

Fakulta informatiky
jaro 2020
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 17. 2. až Pá 15. 5. St 18:00–22:00 D1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 80 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: Nastudování a realizace studentského divadelního představení, jehož premiéra proběhne v rámci Dies Academicus Brunensis. Na konci tohoto kurzu bude student schopen vytvořit divadelní roli; porozumět a vysvětlit trendy soudobého divadla.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
osobitě pojmout zadanou divadelní roli;
definovat úlohu dramaturgie divadla;
provést rozbor konkrétní divadelní insenace;
prokázat vlastní kreativní přístup k divadlu.
Osnova
 • Během semestru bude nastudováno studentské divadelní představení, jehož premiéra proběhne v rámci Dies Academicus Brunensis v polovině května na FI MU a derniéra následující týden v univerzitním kině Scala
 • Zkoušky jsou vždy ve středu od 18 hodin v posluchárně D1, rovněž některý víkend bude třeba vyčlenit pro vyladění a generální zkoušku (bude upřesněno vždy podle konkrétních potřeb)
 • Na začátku semestru se uskuteční konkurz z přihlášených studentů tak, aby role mohly být případně přeobsazeny
 • Ti zájemci o předmět, kterí neuspějí v konkurzu na herce, se podle potřeby mohou začlenit do realizačního týmu představení (hudba, zvuk, projekce, stavba scény, rekvizity, inspicie atd.)
 • Předmět je přístupný celé MU, pro zápis je nutný souhlas učitele, který bude udělen na základě výsledků konkurzu
Literatura
  povinná literatura
 • PROKEŠ, Josef. 15 let studentského divadla Fakulty informatiky Masarykovy univerzity 1998-2012. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 118 s. ISBN 978-80-210-5972-6. info
  doporučená literatura
 • PROKEŠ, Josef. Studentské divadlo jako umění i psychoterapie, jako multipedagogický projekt. Revue Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 36, č. 4, s. 18 - 21. ISSN 1211-3384. info
 • PROKEŠ, Josef. Divadelní hry (Emodrink z Elsinoru, Rychlé šípy na kolenou). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5973-3. URL info
Výukové metody
výklad a demonstrace, diskuse, simulace, hraní rolí, psychologický aspekt přidělené role, řízené objevování, brainstorming, týmová spolupráce, kritické myšlení
Metody hodnocení
Závěrečný skupinový projekt (divadelní incenace).
Informace učitele
http://profidivadlo.cz/
Podrobné informace o předmětu jsou na jeho webových stránkách. Podmínkou zápisu do předmětu je úspěšné absolvování úvodního konkurzu na obsazení jednotlivých hereckých rolí a míst technického týmu inscenace (světla, zvuk, hudba, nápověda, inspice, kostýmy a masky, scéna).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2020/VV040