P9901 Physical Education - Self-defence for specific groups

Faculty of Sports Studies
autumn 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Martin Zobač (seminar tutor)
Guaranteed by
Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D.
University Sport Centre - Faculty of Sports Studies
Contact Person: Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D.
Supplier department: University Sport Centre - Faculty of Sports Studies
Prerequisites
POV_TV && SOUHLAS
The course is a compulsory part of the PE subject.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 6 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/6, only registered: 1/6, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/6
Course objectives
At the end of the course students are able:
become aware of risks and possibilities of selfdefence situation
distinguish phases of selfdefence situation
describe basics of selfdefence
react according to different types of conflick situation
apply learnt skills and strategies in model mugging
Learning outcomes
After completing the course, students will: - become aware of risks and possibilities of self-defence mechanisms - be able to explain the nature and mechanisms of self-defence - be able to react appropriately to different conflict situations - be able to apply the obtained skills and strategies in a model conflict situation (mugging)
Syllabus
 • strategies of crime prevention policy of conflict policy safety distance interpretation of conflict situation falling technique physical self defence self defence in disadvantage position
Literature
 • VÍT, Michal. Inovace předmětu Sebeobrana ve studijním oboru Speciální edukace bezpečnostních složek. In Možnosti vzdělávání rozhodčích kolektivních sportů: Inovace předmětů ve studijních oborech Fakulty sportovních studií. 2012. info
 • PERNECKÁ, Soňa. Inteligentní sebeobrana pro ženy : (jakož i osoby fyziognomicky znevýhodněné obecně). Edited by F. R. Hrabal. Vyd. 1. Bratislava: CAD Press, 2010. 171 s. ISBN 9788088969440. info
 • FORTUNE, Dion. Psychická sebeobrana. 1. vydání. Bratislava: Eugenika, 2008. 270 stran. ISBN 9788081000393. info
 • RÝČ, Bedřich and Veronika PETRŮ. Sebeobrana na ulici. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 200 s. ISBN 9788024724409. info
 • Jujutsu : více než sebeobrana : komplexní příprava, aplikace technik, sebeobrana ženy. Edited by Matěj Novák. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 115 s. ISBN 9788024718842. info
 • NOVÁK, Matěj. Jujutsu vice než sebeobrana (Jujutsu more than selfdefence). Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 116 pp. ISBN 978-80-247-1884-2. info
 • NOVÁK, Tomáš. Psychická sebeobrana. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 92 s. ISBN 8024701235. info
 • ŠPIČKA, Ivan and Jindřich NOVÁK. Moderní sebeobrana. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 1969. 154 s. : f. info
Teaching methods
lectures, class discussion, drills, model mugging
Assessment methods
model mugging
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught: in blocks.
Information on course enrolment limitations: Předmět je primárně určen studentům se specifickými nároky.
Teacher's information
https://www.teiresias.muni.cz/sport
In the current semester (Autumn 2020) the course is intended for students with visual impairments. Classes will take place in two full-day blocks, always on the weekend - October 31 and November 28, 2020. The course p9901 Self-defense of specific groups is provided by the Center for Assistance to Students with Special Needs (Centre Teiresiás). The course is intended for students with special needs (visual loss).
The course is also listed under the following terms Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2020/P9901