p931 Tělesná výchova - Futsal pro nevidomé

Fakulta sportovních studií
podzim 2010
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lukáš Másilko (cvičící)
Mgr. Lukáš Pazderka (cvičící)
Jitka Graclíková, DiS. (cvičící)
Milan Duda (cvičící)
Mgr. BcA. Radka Kulichová, DiS. (cvičící)
Veronika Pazderková, DiS. (cvičící)
PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (cvičící)
Bc. Kateřina Jagoš Kmentová (pomocník)
Garance
Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D.
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
p931/1: Po 18:00–20:30 velká těl. Vinařská, L. Másilko
Předpoklady
Předmět se vypisuje jen v rámci povinné Tv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Cíle předmětu
Hlavní cíl výuky: - zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně - ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám chápaným jako obranu proti konfliktům, civilizačním chorobám a stresu - podpora zdravého životního stylu studentů Futsal pro nevidomé se jako paralympijský sport řídí pravidly stanovenými Mezinárodní asociací nevidomých sportovců (dále jen IBSA). Na počátku výuky jsou tato pravidla studentům sdělena, stejně tak je dbán velký důraz na vysvětlení všech důležitých pokynů týkajících se bezpečnosti jak při nácviku herních dovedností, tak při samotné hře. Poté se studenti seznamují a praktikují dovednosti, které jsou pro nevidomého sportovce narozdíl od vidomých osob důležité, a to orientace v prostoru, komunikace se spoluhráči a navigátory, kontrola míče atd. Na konci období by studenti měli být připraveni na první futsalový zápas.
Osnova
  • Po úvodní teoretické průpravě byli studenti seznámeni s prostředím tělocvičny a byl s nimi proveden nácvik orientace v budově tělocvičny. Následně se již mohli věnovat nácviku těchto specifických dovedností obzvláště důležitých pro nevidomé sportovce:
  • 1. orientace v prostoru,
  • 2. nácvik správné koordinace různých typů pohybu,
  • 3. využití hlasové signalizace pro minimalizaci střetů dvou hráčů a pro navigaci hráče v prostoru hřiště,
  • 4. odlišné ovládání míče – jiný způsob zpracování přihrávky, vedení balonu, střelby atd.,
  • 5. taktická příprava hráčů,
  • 6. nácvik týmové spolupráce.
Literatura
  • Mayr de Oliveira Silva, Gabriel: Football for the Blind. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Katedra aplikovaných pohybových aktivit. Vedoucí diplomová práce PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D. , 2008.
  • Stříž, Michal: Technicko-taktické zkušenosti. Praha: Komise futsalu ČMFS, 2002, 69 s.
  • Huděc, Petr: Kondiční příprava hráče futsalu. Praha: Komise Futsalu ČMFS, 2002. 61 s.
Metody hodnocení
Cvičení, zápočet za docházku. Povolené absence: 1x možná absence bez omluvy 2x omluvená absence (institucionální potvrzení), 3x absence nahrazená výukou ve zkouškovém období.
Informace učitele
http://www.teiresias.muni.cz/?chapter=11-5
Výuku předmětu P931 zajišťuje Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky (Středisko Teiresiás). Webové stránky futsalu pro nevidomé: www.teiresias.muni.cz/futsal.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.