e001 Corrective Exercises

Fakulta sportovních studií
podzim 2017
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Ivan Struhár, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zuzana Florianová (pomocník)
Garance
Mgr. Ivan Struhár, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
e001/01: Čt 12:10–12:55 117 - hala úpolových sportů, I. Struhár
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Obsahovou náplní předmětu kompenzační cvičení je výuka diagnostických metod pohybového aparátu nutných k správné identifikaci negativních dopadů daného sportu na zdraví sportovce. Dále bude vyučováno navrhování kompenzačního plánu u jednotlivých sportů s důrazem na zdravotní specifika jednotlivých sportů.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen:
- provádět diagnostické metody pohybové soustavy
- uplatňovat didaktické zásady kompenzačních cvičení
- sestavit kompenzační plán v rámci tréninkového procesu
Osnova
  • 1. Funkční poruchy pohybového aparátu, diagnostika, vyrovnávací prostředky, didaktické zásady vyrovnávacího procesu
  • 2. Didaktické zásady komenzačních cvičení (dechová, relaxační, uvolňovací, protahovací, posilovací, rovnovážná)
  • 3. Kompenzační cvičení v tréninkovém procesu
Literatura
    doporučená literatura
  • Houglum,Peggy A. 1948 Therapeutic exercise for musculoskeletal injuries. Human Kinetics. ISBN 13:978-0-7360-5136-1
  • BURSOVÁ, Marta. Kompenzační cvičení : uvolňovací, protahovací, posilovací. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 195 s. ISBN 9788024709482. info
  • BURSOVÁ, Marta, Jaromír VOTÍK a Jiří ZALABÁK. Kompenzační cvičení pro fotbalisty. První vyd. Praha: Olympia, 2003. 95 s. ISBN 8070337931. info
Výukové metody
1. Teoretická příprava
2. Praktická cvičení
3. Samostatná práce
Metody hodnocení
1. Seminární práce
2. V rámci cvičení student absolvuje metodický výstup, který je ohodnocen známkou A-F
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.