bk1243 Základy psychologie

Fakulta sportovních studií
jaro 2012
Rozsah
8/8. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mgr. Vratislav Moudr, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bk1243/man_cv: Pá 2. 3. 10:40–12:00 E34/225 - seminární místnost, Pá 23. 3. 11:20–13:20 K204, Pá 20. 4. 15:10–17:10 K205, V. Moudr
bk1243/man_pr: Pá 24. 2. 16:30–17:50 B11/305, Pá 6. 4. 15:55–17:55 B11/305, Pá 11. 5. 18:00–20:00 B11/305, V. Pacholík
Předpoklady
(! bk002p Základy psychologie ) && ! NOW ( bk002p Základy psychologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními psychologickými přístupy a představit jim témata a problémy, kterými se psychologie zabývá. Po absolvování kurzu by měli studenti porozumět základům psychologického myšlení, včetně teoretických základů, z nichž psychologie vychází, a možnostem jejich aplikace, a na tomto základě být schopni reflektovat svou vlastní zkušenost.
Osnova
 • Psychologie, definice předmětu z hlediska některých psychologických směrů, psychologické disciplíny.
 • Výzkumné metody v psychologii.
 • Pojem osobnost v psychologii.
  Osobnostní vlastnosti, Temperament, charakter a volní vlastnosti.
  Biologická a sociální determinace lidské psychiky.
 • Hlavní otázky sociální psychologie.
  Sociální učení.
  Sociální odměny a tresty.
  Sociální skupiny, jejich dělení a základní charakteristiky. Vztah jedince a skupiny.
 • Schopnosti a jejich dělení.
  Vliv schopností na výkon.
  Rozvoj psychomotorických schopností.
  Inteligence. Některé teorie inteligence.
 • Emoce. Dělení emocí, kontrola emocí.
 • Motivace jako předpoklad výkonu.
  Motivační faktory.
 • Kognitivní procesy a jejich dělení.
  Kognitivní psychologie.
  Sociální kognice.
  Stereotypy a předsudky.
 • Teorie jáství.
  Sebeuvědomování, sebepoznávání.
  Sebehodnocení a sebevědomí.
  Sebepojetí a sebeobraz.
  Zralost osobnosti.
 • Formy mezilidských interakcí.
  Soutěžení a spolupráce.
  Verbální a neverbální komunikace.
  Principy zdravé komunikace.
 • Zátěžové situace.
  Konflikty a jejich řešení.
  Rozhodování.
  Frustrace a reakce na frustraci.
  Stres.
  Důsledky stresu.
  Zvládání stresu.
 • Duševní hygiena
Literatura
  doporučená literatura
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 9788020014993. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017.