bp2060 Preparatory combatives for physical education and sports

Faculty of Sports Studies
Spring 2017
Extent and Intensity
0/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Petr Vajda, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Michal Vít, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Michal Vít, Ph.D.
Department of Gymnastics and Combatives - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Gymnastics and Combatives - Faculty of Sports Studies
Timetable of Seminar Groups
bp2060/01: Tue 21. 2. 14:00–15:00 117 - hala úpolových sportů, Tue 28. 2. 14:00–15:00 117 - hala úpolových sportů, Tue 7. 3. 14:00–15:00 117 - hala úpolových sportů, Tue 14. 3. 14:00–15:00 117 - hala úpolových sportů, Tue 21. 3. 14:00–15:00 117 - hala úpolových sportů, Tue 28. 3. 14:00–15:00 117 - hala úpolových sportů, Tue 4. 4. 14:00–15:00 117 - hala úpolových sportů, Tue 11. 4. 14:00–15:00 117 - hala úpolových sportů, Tue 18. 4. 14:00–15:00 117 - hala úpolových sportů, Tue 25. 4. 14:00–15:00 117 - hala úpolových sportů, P. Vajda
Prerequisites
(! bp020 Sports education III. ) && ! NOW ( bp020 Sports education III. )
Student - knows taxonomy of preparatory combatives and characterize each group of exercises - is well informed about history of combat sports
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course student should - know and explain taxonomy of combatives - define biomechanical structure of preparatory combatives - independently use principles of preparatory combatives creating - understand and explain principles of falling techniques - show 8 exercises of preparatory combatives for developing of different motor ability - show 6 basic falling techniques to all directions
Syllabus
 • Introduction to preparatory combatives - characteristic of combatives - taxonomy of combatives - function of combatives in school physical education Basic combative techniques 1. contact establishment 2. postures, transitions between postures 3. transfers 4. arm movements 5. leg movements 6. lifting, carrying and dropping of a live load (partner) turning the body, changing position 7. falling techniques (principles, psychology, tactics and bimechanics) Basic combatives 1. centrifugal (pulls) 2. centripetal (pushes) 3. opposition (resistance Combative games
Literature
 • REGULI, Zdenko. Nové pohledy na úpoly (New sight on combatives). Těl. Vých. Sport. Mlád., 2007, vol. 73, 8/07, p. 27-30. ISSN 1210-7689. info
 • REGULI, Zdenko, Miroslav ĎURECH and Michal VÍT. Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2007. 87 stran. ISBN 9788021043183. info
 • REGULI, Zdenko, Michal VÍT and Jiří VOLDÁN. Průpravné úpoly: zvedání, nošení a skládání živého břemene: multimediální studijní materiál (DVD). Brno: FSpS MU, 2006. info
 • REGULI, Zdenko. Úpoly v aeróbnych formách gymnastiky (Combatives in aerobics). In Súčasnosť a budúcnosť Športu pre všetkých v Slovenskej republike. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006. p. 109-113, 5 pp. ISBN 80-89197-62-0. info
 • REGULI, Zdenko and Michal VÍT. Úpoly v obsahu školní tělesné výchovy v německé spolkové zemi Hesensko (Combatives in the physical education curriculum in German federative state Hessen). In Sport a kvalita života 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 97-97, 11 pp. ISBN 80-210-4145-5. info
 • REGULI, Zdenko. Úpolové sporty (distanční studijní text). Brno: Masarykova univerzita, 2005. 133 pp. ISBN 80-210-3700-8. info
 • REGULI, Zdenko. Úpoly a hry. In Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. p. 36-39, 5 pp. ISBN 80-89197-30-2. info
 • ĎURECH, Miroslav, Boris MLSNA, Fedor ČUPERKA, Ivan PLAŠTIAK, Zdenko REGULI and Lucia ŠIDLÍKOVÁ. Úpoly. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000. 62 pp. ISBN 80-223-1381-5. info
 • Úpoly v školskej telesnej výchove a športovej príprave mládeže :zborník k Vedeckého seminára Bratislava, 16.6.1995. Bratislava: Univerzita Komenského, 1996. 124 s. ISBN 80-223-1033-6. info
 • FOJTÍK, Ivan. Úpoly : pro 5. až 8. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 42 s. ISBN 8004244203. info
Teaching methods
Explication, exercises, drills
Assessment methods
1. Theoretical test - verify knowledge of taxonomy and biomechanics of combatives 2. Practical test a) 8 exercises of preparatory combatives for developing of different motor ability b) 6 basic falling techniques to all directions
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
Teacher's information
http://www.fsps.muni.cz/impact/prupravne-upoly-pro-telesnou-vychovu-a-sport/
The course is also listed under the following terms autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2017/bp2060