bp2094 Aikidó

Fakulta sportovních studií
jaro 2019
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. (cvičící)
Alena Marečková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
Oddělení úpolů - Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Oddělení úpolů - Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2094/01: Út 13:00–14:30 117 - hala úpolových sportů, St 12:00–12:50 117 - hala úpolových sportů, Z. Reguli
Předpoklady
Student:
- zná systematiku průpravných úpolů a umí charakterizovat jednotlivé skupiny cvičení,
- orientuje se v základních historických meznících úpolových sportů,
- je schopen bezpečně a bez přemýšlení předvést základní pádovou techniku do všech směrů a kombinované pády.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je objasnit základní principy a techniky bojového umění aikidó.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu student:
- dokáže předvést základní technické prostředky podle osnov předmětu,
- chápe a aplikuje základní technické a taktické principy úpolového sportu,
- rozlišuje mezi jednotlivými úpolovými sporty a dokáže charakterizovat a popsat úpolový sport podle osnov předmětu.
Osnova
 • Úvod do historie aikidó, jeho zařazení do systematiky úpolů
 • Terminologie aikidó
 • Principy aikidó
 • Struktura technických prostředků
 • Rozpis požadovaných technik:
 • - Džódan cuki: Irimi nage, Ikkjó, Kote gaeši, Šihó nage
 • - Čúdan cuki: Irimi nage, Kote gaeši, Šihó nage
 • - Gjakuhanmi katate dori: Tenči nage, Šihó nage, Gjaku kote gaeši
 • - Aihanmi katate dori: Irimi nage, Kote gaeši, Ikkjó, Nikjó
 • - Kata dori (eri dori): Nikjó
 • - Uširo rjote dori, Ikkjó, Sankjó, Kote gaeši
 • - Uširo rjokata dori: Sankjó
 • - Uširo tekubi šime: Sankjó (dva způsoby)
 • - Uširo dori: Sankjó, Seoi otoši
Literatura
 • STENUDD, Stefan. Attacks in aikido : how to do kogeki, the attack techniques. North Charleston: BookSurge, 2008. 189 s. ISBN 9781439207451. info
 • REGULI, Zdenko. Aikidó jako prostředek psychosociální edukace. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Sborník ze semináře Prezentace výsledků rozvojových a výzkumných projektů a jejich diskuze. Brno: Paido, 2007. s. 75-80, 6 s. ISBN 978-80-7315-146-1. info
 • REGULI, Zdenko, Jiří VOLDÁN, Michal VÍT, Martin SEBERA a Imrich SZOLIK. Aikidó: multimediální studijní materiál (DVD). Brno: FSpS MU, 2006. info
 • WESTBROOK, Adele. Aikidó a dynamická sféra. Edited by Oscar Ratti, Translated by Lenka Adamcová. Praha: Fighters publications, 2005. 371 s. ISBN 8090307981. info
 • NISHIO, Shoji. Aikido - Yurusu budo : the Irimi-Issoku principle. Translated by Derek Steel. [Japan]: Aiki News, 2004. 208 s. ISBN 4900586293. info
 • REGULI, Zdenko. Aikidó a sebaobrana. In Význam úpolových aktivít v pohybovej činnosti človeka. Bratislava: FTVŠ UK, 2003. s. 43-46, 4 s. ISBN 80-88901-80-4. info
 • REGULI, Zdenko. Aikidó: Průvodce pro žáky i učitele. Bratislava: Cad Press, 2003. 223 s. ISBN 80-88969-08-5. info
 • UESHIBA, Moriteru. The aikido master course : best aikido 2. Translated by John Stevens. 1st ed. Tokyo: Kodansha International, 2003. 208 s. ISBN 477002763X. info
 • REGULI, Zdenko. Aikidó: Terminologický slovník. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000. 97 s. ISBN 80-223-1500-1. info
Výukové metody
výklad, cvičení, drilování; úkoly pro samostudium: individuální procvičování zadaných technik; kontrola úkolů: průběžné hodnocení.
Metody hodnocení
teoretický test, deskripce cvičení, slovní hodnocení praktického provedení technických prostředků.
Informace učitele
Studenti se účastní cvičení s vlastní výstrojí a ochrannými prostředky zahrnujícími keikogi (tzv. kimono) pro aikidó (přípustné je i keikogi pro džúdó).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.