bk2330 Kompenzační cvičení pro SEBS

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Roman Grmela, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Grmela, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bk2330/01: Pá 21. 2. 12:35–14:15 118 - pohybová tělocvična, Pá 28. 2. 10:05–11:45 118 - pohybová tělocvična, Pá 13. 3. 14:15–15:55 118 - pohybová tělocvična, Pá 15. 5. 18:25–19:15 119 - univerzální tělocvična, R. Grmela
Předpoklady
(! bp023 Zdravotní tělesná výchova ) && (! bp903 Kompenzační cvičení volitelné ) &&! NOWANY ( bp023 Zdravotní tělesná výchova , bp903 Kompenzační cvičení volitelné )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu Kompenzační cvičení si studenti osvojí preskribci kompenzačních cvičení jako prevenci po doléčených akutních, či chronických onemocněních pohybové soustavy zapříčiněných jednostranným dlouhodobým přetěžováním či úrazem ve sportu.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen:
- kompenzovat jednostrannou zátěž ve sportu
- uplatňovat didaktické zásady kompenzačních cvičení
- navrhnout a prakticky realizovat adekvátní vyrovnávací proces pro sportovní odvětví v rámci primární i sekundární prevence úrazů a chronických onemocnění
Osnova
  • 1. Didaktické zásady vyrovnávacího procesu
  • 2. Didaktické zásady kompenzačních cvičení (dechová, relaxační, uvolňovací, protahovací, posilovací, rovnovážná)
  • 3. Kompenzační cvičení v tréninkovém procesu
  • 4. Metodické výstupy studentů na zadané téma, rozbor a hodnocení
Literatura
  • BURSOVÁ, Marta. Kompenzační cvičení : uvolňovací, protahovací, posilovací. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 195 s. ISBN 9788024709482. info
  • BURSOVÁ, Marta, Jaromír VOTÍK a Jiří ZALABÁK. Kompenzační cvičení pro fotbalisty. První vyd. Praha: Olympia, 2003. 95 s. ISBN 8070337931. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktická cvičení, metodické výstupy, diskuse seminárních prací, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Návštěva výuky je povinná. V rámci cvičení student absolvuje metodický výstup, ve kterém prokáže hloubku nastudovaných vědomostí. Metodický výstup je ohodnocený známkou A–F. Student je povinen odevzdat seminární práci na téma předvedeného metodického výstupu. Celý předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Ten je udělen na základě docházky, kvality metodického výstupu, aktivity v hodině a seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/bk2330