bk4220 Team Skills

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
7/7/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Stará, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Stará, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Stará, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 14. 2. 8:00–9:40 225 - seminární místnost, Pá 27. 3. 13:50–16:20 velká zasedací místnost děkanát, 227, Pá 24. 4. 11:20–13:00 velká zasedací místnost děkanát, 227
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bk4220/01: Pá 14. 2. 12:10–13:50 velká zasedací místnost děkanát, 227, Pá 17. 4. 14:40–17:10 A11/306, Pá 24. 4. 15:55–17:35 203 - seminární místnost, J. Stará
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Students of Sports Management should be aware of the importance of team skills as a necessary aspect of team work.
The objective of this course is to introduce the students into the field of team skills, team roles, team goals and team characteristics. Additional topics, such as effective communication and cooperation, feedback and evaluation, group dynamics phases and team motivation will be covered as well. Individual topics will be presented by means of a necessary theoretical background, followed by practical activities.
Výstupy z učení
At the end of this course students will be able to:
-define basic team skills (communication, presentation, cooperation, flexibility, feedback and evaluation, creativity)
-define team structure, team goals, team roles and important aspects of an effective team cooperation
-describe group dynamics phases
-define and evaluate (on the basis of practical activities and exercises) their status within the study group from the point of view of team roles, communication or cooperation
Osnova
 • Definition of a team (structure, roles, needs, competences of team members)
 • Team goals
 • Team skills
 • Team roles
 • Communication and cooperation in team
 • Group dynamics
 • Conflict in a group, crisis in a team
 • Decision making, working in a team X working in a group
 • Team leader, team motivation, team evaluation
 • Feedback and reflexion
Literatura
  povinná literatura
 • HERMOCHOVÁ, Soňa. Teambuilding. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 113 s. ISBN 8024711559. info
  doporučená literatura
 • MOHAUPTOVÁ, Eva. Teambuilding : cesta k efektivní spolupráci. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 173 s. ISBN 9788073676414. info
 • PAYNE, Vivette. Teambuilding workshop : trénink týmových dovedností. Translated by Kristýna Helceletová. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. 339 s. ISBN 9788025115886. info
 • KRÜGER, Wolfgang. Vedení týmů : jak sestavit, organizovat a povzbuzovat pracovní tým. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 108 s. ISBN 8024707802. info
 • PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas managementu. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 151 s. ISBN 80-247-0403-X. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Tajemství úspěšného jednání. 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 162 s. ISBN 80-85623-84-6. info
  neurčeno
 • 50 digital team-building gamesfast, fun meeting openers, group activities and adventures using social media, smart phones, GPS, tablets, and more. Edited by John Chen. Hoboken, N.J.: Wiley, 2012. xxxiv, 200. ISBN 9781118227374. info
 • The first-time manager's guide to team building. Edited by Gary S. Topchik. New York: AMACOM, 2007. iv, 140 p. ISBN 0814474292. info
 • LAFF, Michael. Effective Team Building: More than Just Fun at Work. T + D, Alexandria, 2006. ISSN 1055-9760. info
 • PAYNE, Vivette. The team-building workshop : trainer´s guide. New York: AMACOM, 2001. xv, 447. ISBN 0814470793. info
 • Team-building activities for every group. Edited by Alanna Jones. Richland, WA: Rec Room Pub., 1999. 191 s. ISBN 0966234162. info
 • The complete idiot's guide to team building. Edited by Arthur R. Pell. Indianapolis, IN: Alpha Books, 1999. xx, 412 p. ISBN 0028636562. info
 • DYER, William G. Team building : issues and alternatives. 2nd ed. Reading, Mass.: Addison-Wesley Publishing Company, 1987. xiii, 171. ISBN 0201180375. info
Výukové metody
Lectures, practical seminars, group work, group discussion, feedback and evaluation activites
Metody hodnocení
1. Active participation in lectures and seminars (MAX 1 absence accepted)
2. Presentation (10 min) of an activity focused on a selected team skill
3. Handing in a lesson plan of the presented activity
4. Written test
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/bk4220