bp2056 Práce s klientem

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
St 12:00–12:50 203 - seminární místnost
Předpoklady
(! bp317 Práce s klientem ) && ! NOW ( bp317 Práce s klientem )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- předat poznatky o legislativě poradenství a sociální práce
- akcentovat principy profesních kompetencí a etického konsensu v profesích práce s klientem
Výstupy z učení
Po absolvování kursu student je schopen:
- respektovat profesní legislativu a etiku
- analyzovat podstatu, kontext a obsah daného problému
- formulovat závěry pro další postupy
- zvládat vlastní chování v rámci problému
- sebereflexe a kritického hodnocení situace i vlastních přístupů
Osnova
 • Základy práce s klientem: legislativa profesí interakčních a pomáhajících, ČR, EU
 • Profesní kompetence. Logistika v rámci formulovaných kompetencí
 • Management
 • Motivace – demotivace
 • Postoje
 • Komunikace
 • Osobnost klienta. Specifické typy
 • Škola – třída – skupina jako klient
 • Rodina – jako klient
Výukové metody
- přednáška
- seminář
- diskuse, modelové situace
Metody hodnocení
- záznamy úkolů ze seminářů (3) a z domácích prací (3)
- skupinová prezentace modelové situace
- ZK ústní
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/bp2056