nk2278 Sports anthropology and stress tests

Faculty of Sports Studies
Spring 2020
Extent and Intensity
7/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.
Division of Medical Sciences in Sports - Department of Kinesiology - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Kinesiology - Faculty of Sports Studies
Timetable
Fri 13. 3. 10:55–12:35 D33/227 velká zasedací místnost, Fri 27. 3. 10:30–13:00 B11/311, Fri 17. 4. 11:20–13:00 B11/235
Prerequisites
Knowledge of human anatomy and exercise physiology.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course students should be able to:
know and consider a basic knowledge of sports anthropology and stress tests.
They should can apply the knowledge in planning and coaching of P.E., exercise and sport training.
Learning outcomes
At the end of the course students should be able to:
know and consider a basic knowledge of sports anthropology and stress tests.
They should can apply the knowledge in planning and coaching of P.E., exercise and sport training.
Syllabus
 • Introduction, limiting factors of sport performance.
 • Sports anthropology I - body size, shape and composition.
 • Sports anthropology II - body grow maturity, biological age, dynamometry.
 • Stress tests I - aim, safety, functional indicators.
 • Stress testsII - aerobic and anaerobic tests.
 • Stress testsIII anaerobic threshold.
 • Stress tests IV - energy output.
 • Biorythm and sport performance
 • Heart rate variability.
 • Closing test.
Literature
  required literature
 • RIEGEROVÁ, Jarmila, Miroslava PŘIDALOVÁ and Marie ULBRICHOVÁ. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu : (příručka funkční antropologie). 3. vyd. Olomouc: Hanex, 2006. 262 s. ISBN 8085783525. info
 • J.Novotný a kol. Kapitoly sportovní medicíny. Internetová učebnice. http://www.fsps.muni.cz/kapitolysportovnimediciny/
 • Máček M, Radvanský J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Galén, Praha 2011
  recommended literature
 • ULBRICHOVÁ, Marie. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu. Edited by Jarmila Riegerová. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 185 s. ISBN 807067847X. info
 • PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ and Miloš ŠTEJFA. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi (Exercise testing in patients in clinic and out patients). první. Praha: Grada Publishing, 1999. 276 pp. ISBN 80-7169-217-9. info
Teaching methods
Lectures.
Assessment methods
The subject will be concluded by test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Teacher's information
http://www.fsps.muni.cz/~novotny
The course is also listed under the following terms Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2020/nk2278