POL344 Work Stage

Faculty of Social Studies
Spring 2019
Extent and Intensity
0/0/2. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Otto Eibl, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Contact Person: Mgr. Lucie Pospíšilová
Supplier department: Division of Politology - Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Prerequisites (in Czech)
Předmět je určen primárně pro studenty, kteří uspějí ve výběrových řízeních na stáže, které každoročně katedra nabízí. Jejich seznam se průběžně mění a o výběrových řízeních jsou studenti upozorněni e-mailem. Předmět si mohou zapisovat i studenti, kteří si najdou stáž vlastní, nicméně je třeba ji konzultovat s vyučujícím předmětu - zda je v rámci předmětu uznatelná.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 20 fields of study the course is directly associated with, display
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2019/POL344