SOC104 Proseminář k úvodu do sociologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2000
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Veronika Šenkýřová, DiS.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Sociologický proseminář tvorí součást kurzu Úvod od sociologie jenž nabízí základní informaci o klíčových pojmech sociologie. Předpokládá se průběžná práce studentů s literaturou, která se kontroluje odevzdáním písemních příprav na každém semináři a závěrečnou recenzi z vybrané sociologické knihy v rozsahu 600 slov. Vědomosti získané v tomto kurzu jsou nezbytné k vykonání postupové zkoušky na oboru sociologie.
Informace učitele
Seznam požadované literatury
Bauman, Z. 1995. Úvahy o postmoderní době. Praha: SLON.
Beauvoir, S. 1967. Druhé pohlaví. Praha: Osiris.
Bourdieu, P. 1998. Teorie jednání. Praha: Karolinum.
Goffman, E. 1999. Všichni hrajeme divadlo. Praha: Ypsilon.
Marx, K. 1953. Kapitál sv.I. Praha: SNPL.
Mills, C.W. 1966. Mocenská elita. Praha: Orbis.
Mills, C.W. 1968. Sociologická imaginace. Praha: Mladá fronta.
Todorov, T. 2000. Mezní situace. s. Praha: Mladá fronta.
Veblen, T. 1999. Teorie zahálčivé třídy. Praha: SLON.
Weber, M. 1998. Sociologie náboženství. Praha: Vyšehrad.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.