SANb2001 Projekt k bakalářské práci

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! SAN240a Projekt k bakalářské práci && ! NOW ( SAN240a Projekt k bakalářské práci )
Splněné povinné předměty studijního programu SAN. Pokud ne, je třeba žádat o výjimku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Připravit téma bakalářské práce, načíst příslušnou literaturu, vytvořit osnovu bakalářské práce
Výstupy z učení
Osnova Bc. práce, předběžná bibliografie Bc. práce
Osnova
  • Individuální podle práce studenta a po dohodě se školitelem
Literatura
  • HAMMERSLEY, Martyn a Paul ATKINSON. Ethnography : principles in practice. 3rd ed. London: Routledge, 2007. xi, 275. ISBN 9780415396042. info
Výukové metody
Konzultace, čtení, diskuse
Metody hodnocení
Individuální, na základě kritérií školitelky
Informace učitele
Před zápisem předmětu kontaktujte školitelku a dohodněte si s ní zamýšlené téma práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Diplomový seminář je veden individuálně a je určen pro ty studenty, kteří píší svou bakalářskou práci.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.