SOCd0125 Seminář k dokončení disertační práce VII

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 20 kr. (od 10 krok 5 kred). max 60 kreditů. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. (přednášející)
Dr. Werner Binder (přednášející)
prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Zdeněk Konopásek, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Monika Metyková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
prof. Steven Saxonberg, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! SOC930g Seminář k dokončení disertační && ! NOW ( SOC930g Seminář k dokončení disertační ) && ( SOCd0118a Seminář k dokončení disertační && SOCd0118b Seminář k dokončení disertační && SOCd0118c Seminář k dokončení disertační && SOCd0118d Seminář k dokončení disertační && SOCd0118e Seminář k dokončení disertační && SOCd0118f Seminář k dokončení disertační && SOUHLAS )
SOUHLAS Seminář k dokončení disertace si zapisují ti, kdo nepředložili disertaci do konce standardní doby studia a jimž byla oborovou radou povolena výjimka. Zápis v devátém semestru je možný pouze tehdy, když oborová rada schválí změnu Rámcového plánu studia. Zápisy do tohoto semináře v dalších semestrech (desátém až čtrnáctém) jsou možné jen se souhlasem oborové rady, která se rozhoduje na základě roční kontroly postupu práce na disertaci školitelem/školitelkou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Samostatná práce na rukopisu disertační práce.
Výukové metody
samostatný výzkum a psaní, konzultace
Metody hodnocení
Kolokvium - rozprava nad rukopisem (části) disertační práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.