SPRb1117 Fieldwork and Supervision III

Faculty of Social Studies
Autumn 2019
Extent and Intensity
1/1/12. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Anna Krchňavá (seminar tutor)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (assistant)
Guaranteed by
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Supplier department: Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Timetable
Tue 8:00–9:40 U53
Prerequisites (in Czech)
( SPR115 Supervision II ) && ! NOW ( SPR116 Fieldwork and Supervision III )
Studenti, kteří se specializují na předměty sociální práce, v 5. semestru vybírají a zapisují podle vlastního zaměření předmět SPP116, zaměřený na skupinovou sociální práci, nebo SPP 117, zaměřený na komunitní práci. Studenti, kteří se specializují na předměty sociální politiky, v 5. semestru povinně zapisují předmět SPP 117, zaměřený na komunitní práci. Praxe probíhá v Brně, výjimky schvaluje katedra SPSP.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 18 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
In this course are two aims in view: The first one is the introduction of the students to the theoretical context of the community social work and the competences of the community social worker. The separate part of this course is the training in community planning method. The another aim is the support and supervizion to the students who have the practical training in the field durign the autumn semester. At the end of this course, students should be able to: use the key therms of community social work; describe the role and the competences of community social worker; use the knowledge and skills for the community planning of personal social services; discuss the using supervision as the important aspect of professionalism in social work.
Learning outcomes
After passing the course student is able: - identify and summarize the main characteristic of community social work in CR; - describe the role of community social worker; - analyse the activities and personal capacity of selected field-work agency; - summarize the experiences with using supervision; - summarize the experiences with social work focuses on selected community or group of clients;
Syllabus
 • The basic concepts and terms
 • The role and function of supervision in social work practice
 • The community social work types
 • The role of community social worker
 • The specific competences of community social worker
 • Application of community planning in personal social services
 • The individual reflection of practical training
 • Feedback to the students working lists
Literature
  required literature
 • Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013.
 • HAVRDOVÁ, Zuzana and Martin HAJNÝ. Praktická supervize : průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce supervize. Praha: Galén, 2008. 213 s. ISBN 9788072625321. info
 • STEPNEY, Paul and Keith POPPLE. Social work and the community : a critical context for practice. New York: Palgrave Macmillan, 2008. x, 201. ISBN 9781403991263. info
 • HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce :metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999. 167 s. ISBN 80-902081-8-5. info
 • GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Translated by Karel Müller. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 195 s. ISBN 80-85850-62-1. info
 • HARTL, Pavel. Komunita občanská a komunita terapeutická. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 221 s. ISBN 80-85850-45-1. info
 • POPPLE, Keith. Analysing community work :its theory and practice. 1st pub. Buckingham: Open University Press, 1996. x, 131 s. ISBN 0-335-19408-7. info
  recommended literature
 • Velký sociologický slovník. Sv. II, P-Ž. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. s. 749-162. ISBN 80-7184-310-52. info
 • Velký sociologický slovník. Sv. 1, A-O. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 747 s. ISBN 80-7184-164-11. info
Teaching methods
Teaching methods: lectures, reading, class discussion, working lists, field-work diary, group supervizion, individual supervizion.
Assessment methods
Assesment methods: assesment of working lists, group reflection of the field-work, final individual reflection of field-work,assesment of field-work diary, feed-back from of the field-work supervizor.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: Celkem 156 hodin praxe.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2019/SPRb1117